absolutorium

 • To był trudny budżet. Mimo to udało się go zrealizować – burmistrz Jasła z absolutorium za 2020 rok

  Podczas dzisiejszego posiedzenia radni miejscy udzielili burmistrzowi Jasła wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Dziękując za udzielone poparcie Ryszard Pabian podkreślił, że „nie był to łatwy rok, ale ten budżet został zrealizowany na tyle, na ile to było możliwe, a może nawet i lepiej”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Absolutorium za 2017 rok dla Zarządu Powiatu w Jaśle

  Rada Powiatu w Jaśle zatwierdziła dzisiaj sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Podczas głosowania nad udzieleniem włodarzom samorządu z tego tytułu absolutorium siedemnastu radnych opowiedziało się za, z kolei trzech było przeciwnych. Starosta Adam Pawluś serdecznie podziękował im za udzielone wsparcie. - Motywuje to nas do dalszej, dobrej pracy na rzecz powiatu jasielskiego i jego zrównoważonego rozwoju. - powiedział.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radni pozytywnie, choć niejednomyślnie, o pracy burmistrza i jego współpracowników

  Po burzliwej, trwającej blisko dwie godziny debacie, radni najpierw zatwierdzili sprawozdanie finansowe miasta za ubiegły rok, a następnie udzielili z tego tytułu burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi, choć niejednomyślnie, absolutorium. Ostatnie w tej kadencji lokalnego samorządu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Starosta wraz z Zarządem Powiatu z absolutorium za 2016 rok

  Prawie jednogłośnie Zarząd Powiatu w Jaśle na czele ze starostą Adamem Pawlusiem otrzymał absolutorium z wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2016 rok. Przeciwko głosował radny Janusz Przetacznik natomiast radny Mariusz Sepioł, który pełnił funkcję starosty przez większość ubiegłego roku, w ogóle nie pojawił się na dzisiejszej sesji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz Ryszard Pabian z absolutorium za rok budżetowy 2016

  [POSŁUCHAJ] Podczas poniedziałkowej sesji radni miejscy udzielili burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok. Komentując realizację zaplanowanych wydatków po stronie inwestycyjnej gospodarz naszego miasta podkreślił, że część zadań, które z przyczyn obiektywnych i niezależnych od samorządu nie udało się zrealizować, zostały one przeniesione na rok bieżący.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Absolutorium dla burmistrza

  Rada Miejska Jasła, na sesji 20 czerwca br., udzieliła absolutorium burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2015.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Starosta jasielski z absolutorium z tytułu wykonania budżetu roku 2014

  Starosta jasielski otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. Po zapoznaniu się z opiniami wydanymi przez komisję rewizyjną oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie za wyrażeniem pozytywnej oceny ubiegłorocznej działalności Zarządu Powiatu w Jaśle rękę do góry podniosło trzynastu radnych. Ośmioosobowa opozycja wstrzymała się od głosu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Absolutorium dla burmistrza

  Rada Miejska Jasła, na sesji 22 czerwca br., udzieliła absolutorium burmistrzowi Jasła z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2014.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Starosta Kmiecik z absolutorium za 2013 rok

  126 milionów złotych po stronie dochodów i 121 milionów złotych po stronie wydatków – tak zamknął się budżet powiatu jasielskiego na 2013 rok. Z tytułu jego realizacji Rada Powiatu udzieliła w czwartek staroście Adamowi Kmiecikowi absolutorium. Przeciw był opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości, który podczas dyskusji nad projektem uchwały nie zajął jednak swojego oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz Jasła z absolutorium. Ostatnim w tej kadencji władz samorządowych

  [POSŁUCHAJ] Dwunastoma głosami „za” radni miejscy udzielili w poniedziałek burmistrzowi Jasła Andrzejowi Czerneckiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. - Można powiedzieć, że Jasło jest miastem stabilnym finansowo, miastem przygotowanym do pozyskiwania środków z nowej perspektywy unijnej, czyli jest miastem z mocną perspektywą rozwojową. - ocenia gospodarz naszego grodu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »