absolutorium

 • Absolutorium za 2017 rok dla Zarządu Powiatu w Jaśle

  Rada Powiatu w Jaśle zatwierdziła dzisiaj sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Podczas głosowania nad udzieleniem włodarzom samorządu z tego tytułu absolutorium siedemnastu radnych opowiedziało się za, z kolei trzech było przeciwnych. Starosta Adam Pawluś serdecznie podziękował im za udzielone wsparcie. - Motywuje to nas do dalszej, dobrej pracy na rzecz powiatu jasielskiego i jego zrównoważonego rozwoju. - powiedział.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radni pozytywnie, choć niejednomyślnie, o pracy burmistrza i jego współpracowników

  Po burzliwej, trwającej blisko dwie godziny debacie, radni najpierw zatwierdzili sprawozdanie finansowe miasta za ubiegły rok, a następnie udzielili z tego tytułu burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi, choć niejednomyślnie, absolutorium. Ostatnie w tej kadencji lokalnego samorządu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Starosta wraz z Zarządem Powiatu z absolutorium za 2016 rok

  Prawie jednogłośnie Zarząd Powiatu w Jaśle na czele ze starostą Adamem Pawlusiem otrzymał absolutorium z wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2016 rok. Przeciwko głosował radny Janusz Przetacznik natomiast radny Mariusz Sepioł, który pełnił funkcję starosty przez większość ubiegłego roku, w ogóle nie pojawił się na dzisiejszej sesji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz Ryszard Pabian z absolutorium za rok budżetowy 2016

  [POSŁUCHAJ] Podczas poniedziałkowej sesji radni miejscy udzielili burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok. Komentując realizację zaplanowanych wydatków po stronie inwestycyjnej gospodarz naszego miasta podkreślił, że część zadań, które z przyczyn obiektywnych i niezależnych od samorządu nie udało się zrealizować, zostały one przeniesione na rok bieżący.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Absolutorium dla burmistrza

  Rada Miejska Jasła, na sesji 20 czerwca br., udzieliła absolutorium burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2015.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Starosta jasielski z absolutorium z tytułu wykonania budżetu roku 2014

  Starosta jasielski otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. Po zapoznaniu się z opiniami wydanymi przez komisję rewizyjną oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie za wyrażeniem pozytywnej oceny ubiegłorocznej działalności Zarządu Powiatu w Jaśle rękę do góry podniosło trzynastu radnych. Ośmioosobowa opozycja wstrzymała się od głosu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Absolutorium dla burmistrza

  Rada Miejska Jasła, na sesji 22 czerwca br., udzieliła absolutorium burmistrzowi Jasła z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2014.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Starosta Kmiecik z absolutorium za 2013 rok

  126 milionów złotych po stronie dochodów i 121 milionów złotych po stronie wydatków – tak zamknął się budżet powiatu jasielskiego na 2013 rok. Z tytułu jego realizacji Rada Powiatu udzieliła w czwartek staroście Adamowi Kmiecikowi absolutorium. Przeciw był opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości, który podczas dyskusji nad projektem uchwały nie zajął jednak swojego oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz Jasła z absolutorium. Ostatnim w tej kadencji władz samorządowych

  [POSŁUCHAJ] Dwunastoma głosami „za” radni miejscy udzielili w poniedziałek burmistrzowi Jasła Andrzejowi Czerneckiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. - Można powiedzieć, że Jasło jest miastem stabilnym finansowo, miastem przygotowanym do pozyskiwania środków z nowej perspektywy unijnej, czyli jest miastem z mocną perspektywą rozwojową. - ocenia gospodarz naszego grodu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego

  W imieniu własnym, Zarządu i pracowników starostwa dziękuję za udzielenie absolutorium. Cały czas będziemy dokładać wszelkich starań, aby lata kolejne były coraz lepsze – powiedział Adam Kmiecik po otrzymaniu absolutorium na czwartkowej sesji Rady Powiatu (27 czerwca br.).

  CZYTAJ WIĘCEJ »