alkoholizm

  • Działania prewencyjne „Alkohol – ograniczona dostępność”

    Policjanci wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, w tym z miejskimi i gminnymi komisjami do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, rozpoczęli działania prewencyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Alkohol - ograniczona dostępność". Działania prowadzone na terenie powiatu jasielskiego ukierunkowane są na kontrolowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • Burmistrz ma pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

    Iwona Byczek, inspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle, od 1 stycznia 2013 roku będzie sprawować funkcję pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

    CZYTAJ WIĘCEJ »