budżet

 • Pół miliona złotych w puli Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego

  Radni miejscy, po burzliwej dyskusji, zdecydowali się dzisiaj na powiększenie puli środków dostępnych w Jasielskim Budżecie Obywatelskim. Od przyszłego roku łączna kwota środków, które zostaną skierowane z miejskiej kasy na realizację zwycięskich projektów społecznych, wyniesie pół miliona złotych. Bazując na doświadczeniach z pierwszej edycji przedsięwzięcia, dokonali również korekty w zasadach głosowania poprzez uszczelnienie obecnie obowiązującego systemu. Podjęte przez samorząd działania mają na celu wyeliminowanie ewentualnych przypadków nadużyć przy udzielaniu wsparcia dla poszczególnych zadań zgłoszonych przez mieszkańców.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budżet powiatu jasielskiego na 2019 rok uchwalony

  Dwunastoma głosami za uchwalono budżet powiatu jasielskiego na 2019. Dokument przewiduje dochody na poziomie 114 milionów złotych i o trzy miliony złotych więcej na wydatki. Wnioski opozycji o dokonanie korekty w zapisach projektu uchwały zostały całkowicie odrzucone, ale starosta zapowiedział, że wiele z ich pomysłów jest zasadnych i zostanie zrealizowanych w ciągu roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto Jasło planuje wydać w tym roku ponad 165 milionów złotych

  Prognozowane na 2019 rok wydatki miasta Jasła mają przekroczyć 165 milionów złotych. W planie finansowym samorządu uwzględniono m.in. środki na inwestycje już rozpoczęte oraz inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich. Najwięcej środków pochłoną zadania związane z rozwojem przedsiębiorczości, budową nowych obiektów infrastruktury drogowej i poprawą stanu już istniejącej, uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i rewitalizacją miasta. Opozycja do projektu budżetu zgłosiła aż szesnaście poprawek o łącznej wartości 1,2 miliona złotych. Cztery z nich zostały ujęte w uchwale budżetowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasielski Budżet Obywatelski – rozpoczynamy głosowanie

  24 projekty zgłoszone przez mieszkańców Jasła będą rywalizowały w tegorocznej, pierwszej edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 21 listopada do 15 grudnia br. każdy mieszkaniec Jasła powyżej 13 roku życia, będzie mógł zagłosować na ten projekt, który jego zdaniem powinien zostać zrealizowany. Te, które otrzymają największe poparcie i zmieszczą się w wyznaczonej kwocie 300 tys. zł, będą realizowane w przyszłym roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz Jasła z wizytą na miejskich osiedlach. Jak co roku

  Od spotkania z mieszkańcami Brzyszczek i i Hankówki rozpoczął tegoroczny cykl spotkań konsultacyjnych burmistrz Jasła Ryszard Pabian. Wraz z podległymi sobie pracownikami objeżdża po kolei poszczególne osiedla miejskie prezentując ich mieszkańcom dokonania samorządu miejskiego w ostatnim okresie i zamierzenia inwestycyjne na najbliższy rok. I odżegnuje się od padających stwierdzeń, że to część prowadzonej przez niego kampanii wyborczej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ostatni w tej kadencji budżet powiatu jasielskiego zaakceptowany

  Prawie 122 miliony złotych, z czego ponad 29 milionów złotych na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosą w przyszłym roku wydatki powiatu jasielskiego. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały budżetowej na ostatni w tej kadencji lokalnego samorządu rok kalendarzowy.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „To największy budżet jaki do tej pory uchwalono w mieście Jaśle”

  Podczas czwartkowej sesji jasielscy radni uchwalili budżet na 2017 rok. Władze miasta podkreślają, że przyjęty dokument na charakter proinwestycyjny. Na realizację zadań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Jasła samorządowcy chcą przeznaczyć w nadchodzącym roku ponad dwadzieścia pięć milionów złotych, z czego połowa środków będzie pochodziła z funduszy unijnych lub innych programów pomocowych. Najwięcej z nich pochłonie modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: magistratu, szkół oraz obiektów sportowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budżet powiatu na 2016 rok uchwalony

  Na sesji Rady Powiatu w Jaśle, 11 stycznia br., radni jednogłośnie przyjęli budżet Powiatu Jasielskiego na 2016 rok. Dochody kształtują się na poziomie 97.293.301 zł, a wydatki - 110.473.301 zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasielscy radni zaakceptowali budżet miasta na 2016 rok

  Radni miejscy odrzucili wnioski Krzysztofa Czeluśniaka oraz Jana Pierzchały i późnym popołudniem zatwierdzili zaproponowany przez burmistrza Ryszarda Pabiana budżet Jasła na 2016 rok. Ryszard Pabian podkreśla, że „jest on wynikiem pewnego kompromisu pomiędzy oczekiwaniami, a możliwościami jakie mamy”. Przyszłoroczne wydatki samorządu zostały zaplanowane na poziomie 121 milionów złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budżet Jasła na 2015 rok uchwalony. 16 milionów na inwestycje

  Na czwartkowym posiedzeniu radni miejscy jednomyślnie uchwalili budżet Jasła na 2015 rok. Dochody miasta zaplanowano na poziomie 112 milionów złotych. Sześć milionów złotych więcej przewidziano po stronie wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 16 milionów złotych. Największym przedsięwzięciem, jaki ujęto w projekcie tegorocznego budżetu, będzie przebudowa Jasielskiego Domu Kultury. Będzie ona realizowana wspólnie ze słowackim partnerem w ramach funduszy unijnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »