cmentarz żydowski

  • Sprzątanie cmentarza żydowskiego

    Po raz drugi w tym roku odbyła się akcja sprzątania cmentarza żydowskiego w Jaśle. Zorganizowana została przez Fundację AntySchematy2 z Tarnowa we współpracy z Miastem Jasłem oraz uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych (Tarnów), Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Technicznych (Jasło).

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • Zabytkowy kirkut w Nowym Żmigrodzie odzyskuje swój dawny blask (foto)

    Dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu miejscowy cmentarz żydowski odzyskuje swój dawny blask. Uporządkowano już drogę dojazdową do kirkutu, cały teren oczyszczono ze starych krzewów i drzew, zinwentaryzowano kilkadziesiąt macew, a teraz ma być odnowiony mur otaczający zabytkowy obiekt kultu religijnego.

    CZYTAJ WIĘCEJ »