edukacja

 • Ortograficzne zmagania uczniów miejskich szkół. Laureaci uhonorowani piórami od burmistrza

  Uczniowie jasielskich szkół podstawowych i gimnazjalnych zmagali się dzisiaj z dyktandem, w którym nagrodą główną były dwa wieczne pióra ufundowane z prywatnej kolekcji przez burmistrza miasta Ryszarda Pabiana. Treść ortograficznego sprawdzianu nawiązywała oczywiście do motywu przewodniego konkursu. W zmaganiach wzięło udział blisko sześćdziesięcioro dzieci.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Młodzi złożyli ślubowanie (FOTO, AUDIO)

  Uroczyste ślubowanie, gratulacje od władz samorządowych miasta Jasła, wybory i ukonstytuowanie się prezydium to główne punkty historycznego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. Przewodniczącym pierwszej kadencji został wybrany Tomasz Racławski, jeden z inicjatorów powołania do życia tego gremium.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Debata z uczniami klas mundurowych

  System kształcenia klas o profilu mundurowym był tematem debaty zorganizowanej przez jasielską Policję. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele wielu instytucji zaangażowanych w rozwój tego rodzaju edukacji. Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń metodycznych oraz poznanie potrzeb i oczekiwań uczestniczących w debacie uczniów klas mundurowych z powiatu jasielskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Konkurs dla nauczycieli w ramach projektu Jasło – miasto wiedzy

  Miasto Jasło w ramach projektu „Jasło Miasto Wiedzy - podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego” ogłasza konkurs dla nauczycieli miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na scenariusz cyklu innowacyjnych zajęć.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W ZSM nr 3: Tydzień Edukacji Globalnej

  Po raz trzeci w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbył się Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem „Food security”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W oparciu o doświadczenia z pilotażu. Rusza kolejna edycja JLN z Lotosem

  Burmistrz miasta Andrzej Czernecki w obecności przedstawiciela Grupy LOTOS S.A., dyrektorów miejskich placówek oświatowych, nauczycieli i uczniów zainaugurował w południe drugą edycję Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem. W roku szkolnym 2014/2015 pod okiem pedagogów młodzież przygotuje setkę projektów naukowo-badawczych obejmujących trzy dziedziny: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą i artystyczną. Projekt jest jednym ze spójnych elementów dużego programu realizowanego przez władze Jasła pod hasłem „Miasto wiedzy”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Startuje druga edycja Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM

  Jeszcze w październiku br. rozpocznie się rekrutacja uczniów do drugiej edycji projektu edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM, realizowanego przez Miasto Jasło we współpracy z Grupą LOTOS jako partnerem strategicznym. Tegoroczna edycja Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM opiera się na procedurach i doświadczeniach wypracowanych podczas pilotażu tego unikalnego projektu w ubiegłym roku szkolnym.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ponad setka dzieci uczestniczy w piątej edycji Juniwersytetu

  Ponad setka dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat rozpoczęła właśnie naukę na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym. W Podkarpackiej Szkole Wyższej nowy rok akademicki dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta rozpoczął się po raz piąty z rzędu. To oznacza, że idea zapoczątkowana przez miasto Jasło we współpracy z poszczególnymi partnerami przynosi oczekiwane efekty.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Gala „Korczaki 2014” w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle

  Święto Edukacji to taki dzień, w którym wszyscy doceniają nauczycieli, choć właściwie powinni to robić przez cały rok. Otrzymali oni wyrazy uznania od organu prowadzącego, dyrekcji i poszczególnych klas oraz uczniów, lecz dodatkowo społeczność szkolna Zespołu Szkół Technicznych, postanowiła, począwszy od tego roku, uhonorować nauczycieli na swój sposób, wręczając im nauczycielskie Oskary – „Korczaki”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nagrody Burmistrza Miasta Jasła dla nauczycieli

  14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, czternastu nauczycieli szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, odebrało nagrody Burmistrza Miasta Jasła.

  CZYTAJ WIĘCEJ »