edukacja

 • W oparciu o doświadczenia z pilotażu. Rusza kolejna edycja JLN z Lotosem

  Burmistrz miasta Andrzej Czernecki w obecności przedstawiciela Grupy LOTOS S.A., dyrektorów miejskich placówek oświatowych, nauczycieli i uczniów zainaugurował w południe drugą edycję Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem. W roku szkolnym 2014/2015 pod okiem pedagogów młodzież przygotuje setkę projektów naukowo-badawczych obejmujących trzy dziedziny: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą i artystyczną. Projekt jest jednym ze spójnych elementów dużego programu realizowanego przez władze Jasła pod hasłem „Miasto wiedzy”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Startuje druga edycja Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM

  Jeszcze w październiku br. rozpocznie się rekrutacja uczniów do drugiej edycji projektu edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM, realizowanego przez Miasto Jasło we współpracy z Grupą LOTOS jako partnerem strategicznym. Tegoroczna edycja Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM opiera się na procedurach i doświadczeniach wypracowanych podczas pilotażu tego unikalnego projektu w ubiegłym roku szkolnym.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ponad setka dzieci uczestniczy w piątej edycji Juniwersytetu

  Ponad setka dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat rozpoczęła właśnie naukę na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym. W Podkarpackiej Szkole Wyższej nowy rok akademicki dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta rozpoczął się po raz piąty z rzędu. To oznacza, że idea zapoczątkowana przez miasto Jasło we współpracy z poszczególnymi partnerami przynosi oczekiwane efekty.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Gala „Korczaki 2014” w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle

  Święto Edukacji to taki dzień, w którym wszyscy doceniają nauczycieli, choć właściwie powinni to robić przez cały rok. Otrzymali oni wyrazy uznania od organu prowadzącego, dyrekcji i poszczególnych klas oraz uczniów, lecz dodatkowo społeczność szkolna Zespołu Szkół Technicznych, postanowiła, począwszy od tego roku, uhonorować nauczycieli na swój sposób, wręczając im nauczycielskie Oskary – „Korczaki”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nagrody Burmistrza Miasta Jasła dla nauczycieli

  14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, czternastu nauczycieli szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, odebrało nagrody Burmistrza Miasta Jasła.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nagrody Zarządu Powiatu wręczone

  13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, czternastu nauczycieli szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, odebrało nagrody. Podziękowania za ich pracę, a także za trud wychowania młodzieży, złożyli pedagogom Starosta Jasielski Adam Kmiecik i Wicestarosta Franciszek Miśkowicz.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Inauguracja roku akademickiego w AHE: uczelnia zakorzeniona w środowisku edukacyjnym Jasła

  Po raz jedenasty w jasielskim Wydziale Zamiejscowym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wybrzmiała melodia studenckiego hymnu „Gaudeamus Igitur”. Nowy rok akademicki 2014/2015 dla studentów kierunku politologia otworzyły razem z władzami uczelni parlamentarzystki ziemi jasielskiej: senator Alicja Zając oraz poseł Małgorzata Marcinkiewicz.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Optymalizacja wydatków na oświatę

  Jednym z najważniejszych problemów, z którymi – w obliczu złej sytuacji demograficznej i wciąż zmniejszającej się liczby uczniów - musiały zmierzyć się polskie samorządy w ostatnich czterech latach, była oświata. Podobnie było w Jaśle, ale dzięki rozwiązaniom przyjętym przez samorząd nie zlikwidowano żadnej podlegającej Miastu Jasłu szkoły.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nagrodzeni w Kampanii Trzeźwy Umysł

  19 uczniów z jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało dzisiaj nagrody w ramach ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Juniwersytet – ruszają zapisy na nowy rok akademicki 2014/2015

  Burmistrz Miasta Jasła serdecznie zaprasza dzieci w wieku 5-10 lat (rocznik 2004 – 2009) z terenu Miasta Jasła, do udziału w zajęciach w roku akademickim 2014/2015. Zajęcia na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym prowadzone będą w dwóch grupach wiekowych, a program zajęć dostosowany zostanie do wieku studenta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »