Fot. © CATL przy GBP w Szebniach

Pożegnanie Stanisława Żurada

Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej otrzymał dzisiaj smutną wiadomość. W Niemczech w Garmisch-Partenkirchen w dniu 28 stycznia 2015 roku zmarł Stanisław Żurad – znakomity malarz, rysownik i modelarz.
Fot. © archiwum Biblioteki

Zofia Macek „Zasłużona dla Kultury Polskiej”

Czytanie łączy pokolenia - historyczne wędrówki po gminie Jasło to uroczyste spotkanie mieszkańców gminy Jasło i gminy Tarnowiec z okazji nadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Zofii Macek.
Fot. © archiwum Biblioteki

„Zachować w pamięci”, czyli finał III edycji konkursu historycznego

Ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia patriotyzmu oraz tożsamości miejsca, w którym mieszkają i z którego wywodzą się ich bliscy – to cele konkursu historycznego „Zachować w pamięci”, ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach.