Fot. © archiwum Stowarzyszenia

Jedziemy ku Wam z gościńcem

Piąte jubileuszowe spotkanie integracyjne w ramach zadania „Jedziemy ku Wam z gościńcem” zorganizowane przez Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Klub Poetów i Twórców Ludowych „Michalina”, Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach oraz przedstawicielki KGW z powiatu jasielskiego zrealizowano 26 września br. w Komańczy.
240915(1)

Babcia Marysia dzieciom…

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filie w Trzcinicy i Warzycach zorganizowały (23.09) spotkania z autorką wierszy i bajek dla dzieci MARIĄ TOMASIK, w związku z promocją najnowszej książki pt: Babcia Marysia dzieciom opowiada.
Fot. © archiwum Biblioteki

Narodowe Czytanie w gminie Jasło

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wspólnie z Anną Łepkowską - w-ce przewodniczącą Rady Gminy Jasło, radną wsi Szebnie oraz lokalnymi organizacjami społecznymi i Świetlicą GOK, włączyły się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania.