Glorietka

 • Glorietka w Parku Miejskim po remoncie

  Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto Jasło troszczy się o zabytki architektury

  Na terenie jasielskiego parku prowadzone są obecnie prace restauracyjno-konserwatorskie mające na celu przywrócenie estetyki stojącej w jego centralnej części glorietce. Remont datowanego na koniec XIX wieku obiektu wpisuje się w realizowany przez samorząd program kompleksowej rewitalizacji centrum miasta, na co uzyskano dofinansowanie z funduszy unijnych. Roboty związane z przywróceniem właściwego stanu technicznego zabytkowej perełce architektonicznej zakończą się końcem października br.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Glorietka po jesiennym remoncie: kolorystyka podzieliła Jaślan

  Niespełna trzy miesiące trwały prace konserwatorskie przy zabytkowej drewnianej Glorietce w Parku Miejskim. Poprzednia rewitalizacja sprzed kilkunastu lat okazała się fuszerką i obiektowi groziła katastrofa budowlana. Na podstawie zachowanych zdjęć przedwojennego miasta z wielką pieczołowitością udało się odwzorować poszczególne elementy architektoniczne budowli i doprowadzić ją do stanu pierwotnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Glorietka odzyskuje blask – trwają prace konserwatorskie

  Jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych fragmentów jasielskiej małej architektury – stojąca w Parku Miejskim zabytkowa altana „Glorietka” – wkrótce odzyska dawną świetność. Na początku września rozpoczęła się jej renowacja. Prace, które prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków, potrwają do końca października br.

  CZYTAJ WIĘCEJ »