gospodarka komunalna

 • Przy ulicy Na Kotlinę w Jaśle powstaje nowoczesny biurowiec MPGK

  Dzięki budowie nowego obiektu biurowo-administracyjnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle jaki powstaje na działce miejskiej przy ulicy Na Kotlinę znacząco podniesie się komfort pracy oraz obsługi klienta. Dotychczasowa siedziba spółki, która powstała końcem lat 80-tych ubiegłego stulecia, miała być tylko czasowym rozwiązaniem, a funkcjonuje do tej pory. Budynek odbiega swoimi parametrami technicznymi od współczesnych standardów i nie nadaje się już do dalszej eksploatacji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W dobie pandemii: miasto dopłaci mieszkańcom do wody i ścieków

  Samorząd Jasła, w celu zapobiegania negatywnym skutkom społecznym wśród mieszkańców miasta spowodowanym epidemią koronawirusa, podjął uchwałę wprowadzającą dopłatę dla gospodarstw domowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na odciążenie portfeli obywateli urzędnicy z ratusza przeznaczą do końca bieżącego roku nieco ponad 120 tys. złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Umowa na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Jaśle

  W Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle została podpisana (05.09) umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W jasielskim magistracie powstał Wydział Gospodarki Odpadami

  W strukturze Urzędu Miasta powstał nowy wydział - gospodarki odpadami, który po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przejmie obowiązki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami. Jego praca wygaśnie pod koniec września br.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwały „śmieciowe” znów podzieliły radnych

  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Wojewoda Podkarpacki zakwestionowali uchwały Rady Miejskiej Jasła. Pierwsza: w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik i w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Druga: w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwały „śmieciowe”: radni przebrnęli przez temat, są konkretne decyzje

  Jedna z najtrudniejszych w obecnej kadencji decyzji patrząc z perspektywy stabilnego funkcjonowania miasta w najbliższych latach podjęta przez radnych. Chodzi o przyjęte uchwały dotyczące wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który to na samorządy nakłada znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Otrzymaliśmy: radni Jasła o granicach regionów gospodarki odpadami komunalnymi na Podkarpaciu

  Stanowisko Rady Miejskiej Jasła z dnia 28.01.2013 r. w sprawie zmiany granic regionów gospodarki odpadami komunalnymi w Województwie Podkarpackim.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Gmina miejska przejmuje wywóz nieczystości ze wszystkich nieruchomości

  Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku na barkach samorządu miejskiego będzie spoczywać odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli wszystkich nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wywozem nieczystości zajmie się wyłonione w drodze ogłoszonego przez gminę przetargu wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy system gospodarki odpadami

  Od 1 lipca 2013 roku będzie obowiązywał nowy system odbioru odpadów komunalnych, dlatego też Miasto Jasło przygotowuje się do wdrożenia nowego systemu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zmiany w gospodarowaniu odpadami

  Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zmiana przepisów dotyczyć będzie przede wszystkim sposobu odbioru śmieci. Do tej pory właściciele nieruchomości sami podpisywali z firmami umowy na odbiór odpadów z posesji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »