gospodarka odpadami

 • Samorządy powiatu jasielskiego borykają się z problemem zagospodarowania odpadów

  Gospodarze gmin powiatu jasielskiego spotkali się dzisiaj w Jaśle, aby rozmawiać na temat aktualnej sytuacji z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W ostatnich dniach w wielu okolicznych miejscowościach wstrzymano zbiórkę śmieci z terenu prywatnych posesji. Regionalne instalacje na terenie województwa podkarpackiego nie są obecnie w stanie przyjąć rosnącej ilości śmieci wytwarzanych przez mieszkańców regionu. Samorządowcy wspólnie zastanawiali się jak rozwiązać ten problem.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jaślanie zapłacą więcej za śmieci. Opłaci się je segregować

  Od 1 kwietnia mieszkańcy Jasła zapłacą znacznie więcej za odbiór śmieci. Władze miasta tłumaczą swoją decyzję rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz większą koniecznością dbałości o środowisko naturalne W ocenie burmistrza Ryszarda Pabiana, poziom wzrostu ceny odbioru i zagospodarowania odpadów jest jednakowy dla wszystkich grup w mieście, a więc zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Na uprzywilejowanej pozycji będą jednak te osoby, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów. Do 2020 roku zakładany poziom recyklingu musi wynieść pięćdziesiąt procent. W przeciwnym wypadku samorząd będzie zmuszony ponosić kary finansowe, a to z kolei przyczyni się do dalszego podnoszenia stawek.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło: Ponowne kłopoty ze śmieciami

  Już w lipcu br. na Podkarpaciu pojawił się problem z odbiorem śmieci przez kilka wyznaczonych do tego celu zakładów, tzw. instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Z tego powodu w trudnej sytuacji znalazły się, nie tylko Jasło i inne miejscowości powiatu jasielskiego, ale także te z dalszych regionów Podkarpacia. Teraz sytuacja zaczyna się powtarzać. W najbliższych dniach w Jaśle i okolicznych gminach mogą wystąpić problemy z odbieraniem śmieci.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radni miejscy nie chcą, by Jasło było śmieciowym „zakładnikiem” Krosna

  Radni miejscy jednogłośnie odrzucili pomysł powierzenia Krosnu zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Przez najbliższe dziesięć lat wszystkie zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone zebrane z terenu Jasła miałyby trafiać do tamtejszej instalacji regionalnej. Na warunkach i pod dyktando zarządzającej zakładem spółki, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia porozumienia. Samorząd Jasła szuka już innego sposobu na monopolistę, oczywiście zgodnie z literą prawa.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Gospodarka odpadami w regionie południowo-zachodnim

  10 czerwca w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie gmin powiatu jasielskiego z prezydentem Krosna oraz przedstawicielami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Krośnie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Odbiór odpadów zielonych

  Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Jaśle informuje, że od 23 czerwca br. na terenie naszego miasta rozpocznie się zbiórka odpadów zielonych typu: trawa, liście, drobne gałęzie z przycinki drzew i krzewów oraz resztki roślinne, itp. pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i przydomowych ogródków nieruchomości zamieszkałych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dopłaty do śmieci dla rodzin wielodzietnych

  Zamieszkująca na terenie Jasła rodzina składająca się z rodziców, bądź jednego rodzica, mająca na utrzymaniu trójkę lub więcej dzieci, może strać sie o dopłatę na trzecie i każde następne dziecko za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku. Dopłata przysługuje właścicielowi nieruchomości, który zbiera odpady w sposób selektywny i ma wynosić 5 zł miesięcznie na każdą uprawnioną osobę (całkowita opłata 9,75 zł).

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto podpowiada, co robić z odpadami wielkogabarytowymi i zużytym sprzętem elektronicznym

  Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Jaśle informuje, że 24 marca br. rozpocznie się zbiórka odpadów zielonych (liście, drobne gałęzi z przycinki drzew i krzewów, resztki roślinne, itp.) pochodzących z pielęgnacji przydomowych ogródków nieruchomości zamieszkałych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Śmieciowe rozwiązania w Jaśle

  Od 1 lipca br. w całym kraju obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi za który odpowiada każda gmina, a jego głównymi celami jest zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów poprzez wzmocnienie selektywnej zbiórki oraz uszczelnienie dotychczasowego systemu, tak aby wszyscy płacili za wytwarzane przez siebie śmieci.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zdecydowane NIE! mieszkańców osiedla Gamrat dla segregatorni odpadów

  Mieszkańcy sąsiadujących z Zakładami Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. osiedli oraz okolicznych miejscowości protestują przeciwko lokalizacji w tym miejscu kompostowni wraz z segregatornią odpadów komunalnych. Inwestycję chce zrealizować prywatny inwestor.

  CZYTAJ WIĘCEJ »