inwestycje

 • Zakończyła się termomodernizacja trzech obiektów oświatowych powiatu jasielskiego

  Zakończyła się termomodernizacja trzech kolejnych budynków oświatowych powiatu jasielskiego. Zadanie to zostało sfinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Polski Ład”. Przeprowadzone prace poprawią komfort pobytu młodzieży i nauczycieli na zajęciach, a dyrektorom poszczególnych jednostek na obniżenie kosztów ponoszonych za zużytą energię.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Strażacy z powiatu jasielskiego otrzymają nowy sprzęt i umundurowanie

  Blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych trafi do jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu jasielskiego. Dzisiaj nastąpiło podpisanie umów pomiędzy beneficjentami środków, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Szebnie: biblioteka publiczna w miejscu dawnej zabytkowej plebanii

  Biblioteka w Szebniach zmieniła swoją lokalizację. Jej nowa siedziba mieści się teraz w zrekonstruowanej zabytkowej plebanii. Tam instytucja ma większą przestrzeń użytkową jeśli chodzi o możliwość gromadzenia i udostępniania swoich bogatych zbiorów, ale nade wszystko może realizować wiele interesujących przedsięwzięć mających na celu wzbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania czytelnictwem książek.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Otwarcie nowej siedziby biblioteki w Szebniach

  Gminna Biblioteka Publiczna w Szebniach przeniosła się do nowej siedziby. Teraz mieści się w zabytkowym budynku dawnej plebanii. Obiekt przeszedł gruntowną modernizację dzięki czemu jego przestrzeń została zaadoptowana na cele kulturalne. Oprócz wypożyczalni książek i czytelni, będzie się tu mieścić izba pamięci oraz cyfrowe archiwum tradycji lokalnej. Prace dofinansowano ze środków budżetu państwa. Ich całkowita wartość to przeszło 1,9 mln złotych. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uczniowie jasielskiego „Chemika” mają boisko do piłki ręcznej i kort tenisowy w jednym

  Przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle powstało boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Dzisiaj w tym miejscu spotkali się parlamentarzyści, władze samorządowe, dyrektorzy jednostek oświatowych powiatu jasielskiego oraz młodzież wraz z nauczycielami. Poprzez poświęcenie obiektu przez szkolnego katechetę oraz przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości dokonano symbolicznego przekazania obiektu do użytkowania. Jest to ostatni z elementów programu rozwoju infrastruktury sportowej realizowanego przy szkołach ponadpodstawowych powiatu jasielskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy Żmigród dofinansuje opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy DW 993

  Samorząd Nowego Żmigrodu zdecydował się na udział we współfinansowaniu kosztów opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji dla wykonania nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 993, który pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza obszar centrum miejscowości. Dokumentacja ma być gotowa za siedemnaście miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą, zaś termin realizacji inwestycji planowany jest już w nowej kadencji samorządu terytorialnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Prace nad strategią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło

  Rozpoczęły się prace związane z opracowaniem dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło, który tworzą miasto Jasło i pięć okolicznych gmin. Poprzez określenie wspólnej ścieżki rozwoju samorządy uczestniczące w porozumieniu będą miały możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy na realizację konkretnych działań inwestycyjnych. Środki przeznaczone dla jasielskiego MOF-u to prawie 15 mln euro.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Co dalej z parkiem linowym w Jaśle?

  Park linowy w Jaśle pozostaje zamknięty do odwołania. Zlecona na rzecz miasta ekspertyza dendrologiczna jednoznacznie wskazuje, że stan zdrowotny części drzew realnie zagraża bezpieczeństwu osób korzystających ze znajdującej się tu infrastruktury rekreacyjnej i muszą one być niezwłocznie usunięte. O dalszej przyszłości tego miejsca rozmawiano na sesji Rady Miejskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Jasielski Klaster Energii”

  Miasto Jasło wyraża wolę podjęcia współpracy i przystąpienia do klastra energii pod nazwą „Jasielski Klaster Energii”. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano, że „utworzenie klastra będzie stwarzać możliwość do podejmowania działań w zakresie zarówno poprawy stanu środowiska naturalnego oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto przeznaczy środki na wykup gruntów pod budowę połączenia ulicy Żniwnej z Wolicą

  Radni miejscy wyrazili zgodę na przekazanie powiatowi jasielskiemu dofinansowania do wykupu gruntów pod budowę nowego odcinka drogi powiatowej łączącej most na rzece Jasiołce i ulicę Żniwną z Wolicą.

  CZYTAJ WIĘCEJ »