inwestycje

 • Starostwo bierze się za przebudowę zniszczonych boisk przy szkołach średnich

  Przybliża się perspektywa modernizacji infrastruktury sportowej przy szkołach średnich na terenie miasta Jasła. W pierwszej kolejności kompleksowej przebudowie ulegnie boisko na terenie Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych im. generała Józefa Hallera przy ulicy Staszica. Przetarg na realizację robót budowlanych poszedł po myśli inwestora. Najtańsza złożona oferta jest niższa od wartości kosztorysowej co przyniesie oszczędności w budżecie powiatu. Powiat jasielski wielokrotnie składał wnioski do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie tych działań, jednak jak do tej pory bezskutecznie. – Złożyliśmy wniosek na ponad 4 miliony złotych do Ministra Sportu i oczekujemy na zakwalifikowanie tego wniosku. W tym wniosku zakładamy dwa boiska do realizacji w 2020 roku i trzy boiska w 2021 roku. Mam nadzieję, że będą środki na realizację tych projektów i że otrzymamy to dofinansowanie. – poinformował opinię publiczną na dzisiejszej sesji starosta jasielski Adam Pawluś. Samorząd zdecydował, by niezależnie od rozstrzygnięć na szczeblu ministerialnym jeszcze w tym roku przystąpić do przebudowy z własnych środków istniejącego boiska piłkarskiego przy ulicy Staszica, gdzie mieści się Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. generała Józefa Hallera. Przemówiły za tym głównie dwa argumenty: stopień degradacji nawierzchni obiektu oraz duże skupisko młodzieży w tym rejonie. Aż czternaście ofert wpłynęło na postępowanie przetargowe, w ramach którego poszukiwany jest …

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Na placu przed szpitalem stanęły kontenery socjalne. Będą w nich dyżurować ratownicy medyczni

  Celem wyeliminowania potencjalnych możliwości zakażenia koronawirusem wśród personelu sektora ochrony zdrowia, jasielski szpital zakupił trzy budynki socjalno-bytowe wykonane w systemie kontenerowym, w pomieszczeniach których będą na co dzień stacjonowały zespoły ratownictwa medycznego. Teren, na którym zlokalizowano inwestycję, znajduje się przy głównej bramie wjazdowej od strony ulicy Lwowskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ostatnia szansa na zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Jaśle w dotychczasowych warunkach

  Jasielskie muzeum 25 maja br. podpisało umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle”. W ramach zadania, którego koszt wynosi ponad 4,1 mln zł (dofinansowanie blisko 3 mln zł), istniejący budynek zostanie przebudowany i rozbudowany, tak by mógł udostępnić większość swoich cennych zbiorów, które do tej pory z powodu braku miejsca pozostawały w magazynach.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Chirurgia w szpitalu po kompleksowym remoncie

  W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle miało miejsce (18 bm.) przekazanie do użytkowania i poświęcenie przebudowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Inwestycja ta została zrealizowana w latach 2018-2020 w ramach zadania pn.: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zaglądamy z obiektywem na plac budowy nowej KPP

  Sprawdzamy jak postępują prace przy budowie Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Budynek powstaje na działce przy ulicy Sroczyńskiego. Funkcjonariusze mają przenieść się do nowej siedziby jeszcze w tym roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budowa DW 992 w Jaśle (stan na 8.05.2020)

  W Jaśle powstaje nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992, który będzie przebiegał przez osiedla Górka Klasztorna i Sobniów. Zobacz ujęcia lotnicze z postępu prac budowlanych (stan na dzień 8.05.2020).

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budowa mostu na osiedlu Gądki (stan na 4.05.2020)

  Przedstawiamy Państwu zdjęcia lotnicze ukazujące postęp prac przy budowie mostu na rzece Wisłoce, który połączy osiedle Gądki z centrum miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto Jasło poparło pomysł budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

  Radni miejscy przegłosowali dzisiaj stanowisko wyrażające poparcie dla działań rządu w sprawie realizacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). W uchwale wskazano strategiczne inwestycje, które pozwolą na skuteczne połączenie regionu jasielskiego z planowaną inwestycją. Dotyczą one rozbudowy istniejącej sieci drogowej i kolejowej, w tym budowy nowego kolejowego połączenia pasażerskiego między Jasłem, a Dębicą.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Połączą drogę KG2 z planowaną zachodnią obwodnicą miasta?

  W związku z udostępnieniem użytkownikom śródmiejskiego łącznika wzdłuż rzeki Jasiołki (KG2) pojawił się pomysł wydłużenia drogi do planowanego węzła w Kaczorowach, który w przyszłości będzie stanowił ważny element w układzie komunikacyjnym Jasła i powiatu. Na ile projekt okaże się realny, pokaże czas. Natomiast ważne jest to, że o jego realizacji na poważnie zaczynają rozmawiać między sobą samorządowcy, którzy odpowiadają za lokalną politykę transportową naszego regionu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Droga KG2 w Jaśle: oficjele przecięli symboliczną wstęgę

  Parlamentarzyści, władze samorządowe, zarządca publicznej sieci drogowej oraz wykonawcy robót wzięli udział w uroczystym otwarciu nowo wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle.

  CZYTAJ WIĘCEJ »