inwestycje

 • Są pierwsze uwagi dotyczące planowanej budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu

  Po ujawnieniu przez powiat jasielski planów budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu, w przestrzeni publicznej pojawiły się pierwsze opinie dotyczące wstępnej koncepcji przebiegu nowego odcinka drogi, który zgodnie z oczekiwaniami lokalnych władz odciąży centrum miejscowości od ruchu tranzytowego. Trasa mogłaby powstać przy wsparciu funduszy unijnych w ramach programu współpracy transgranicznej między Polską, a Słowacją.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miał być samochód do ratownictwa technicznego, będzie auto dla nurków

  W trosce o zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle miał się znaleźć nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który tym samym zastąpiłby inny, już mocno wyeksploatowany wóz bojowy. Były wstępne zapewnienia o dotacji z krajowych funduszy, a nawet konkretne uchwały o udzieleniu pomocy finansowej podjęte przez lokalne organy samorządowe. Okazuje się, że w tym roku inwestycji nie uda się zrealizować. Za to do jednostki zostanie zakupiony pojazd dla grupy ratownictwa wodnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Podpisano umowę na budowę pawilonu psychiatrycznego przy jasielskim szpitalu

  Można już przystąpić do budowy przy jasielskim szpitalu nowego pawilonu, w którym zostanie skonsolidowane lecznictwo psychiatryczne. To niezwykle potrzebna inwestycja bowiem jak wynika z ogólnopolskich trendów, doświadczeń personelu, jak również w oparciu o analizę dostępnych danych statystycznych, na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrasta liczba pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji na oddziale stacjonarnym lub konsultacji w poradniach specjalistycznych. Właśnie między innymi poprawa warunków lokalowych ma sprzyjać poprawie jakości świadczonych usług w tej gałęzi medycyny.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • JBO 2022: zdecyduj, które projekty będą realizowane w naszym mieście

  Od 6 września do 25 października można głosować na projekty zgłoszone w ramach kolejnej, czwartej już edycji Jagielskiego Budżetu Obywatelskiego (JBO). W tym roku możemy oddać dwa głosy: jeden na projekty inwestycyjne, drugi na projekty nieinwestycyjne tzw. miękkie. Głosować może każdy mieszkaniec Jasła, który skończył 13 lat.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Które drogi powiatowe do przebudowy w ramach RFRD w 2022 roku?

  Powiat jasielski zgłosi do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kolejne trzy projekty. Przy współudziale środków pochodzących z programu samorząd planuje wyremontować zdegradowane nawierzchnie oraz wyposażyć fragmenty istotnych z punktu widzenia mieszkańców danego rejonu ciągi komunikacyjne w chodniki, które w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo pieszych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radny interweniuje w sprawie remontu ulicy Pietrusa

  Radny Robert Hap apeluje do władz Jasła o przystąpienie do remontu ulicy Albina Pietrusa. To miejsce na mapie naszego miasta, w którym od wielu lat realizowana jest intensywna zabudowa domami jednorodzinnymi. Jak zaznacza, jezdnia wyłożona jest asfaltem tylko na niewielkim fragmencie. Dalej dojazd do posesji odbywa się po niewygodnych, betonowych płytach. Burmistrz zapewnia, że urzędnicy przygotują wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Sierpniowe posiedzenie Rady Miejskiej Jasła

  Czternaście uchwał podjęli na poniedziałkowej sesji jasielscy radni. Zdecydowali oni m.in. o pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego na dokończenie budowy brakującego fragmentu chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza, zwiększeniu środków przeznaczonych na budowę tężni solankowej czy podniesieniu ekwiwalentu pieniężnego dla członków miejskich jednostek OSP z tytułu udziału w działaniach ratowniczych czy szkoleniach pożarniczych. W dzisiejszym posiedzeniu, po raz ostatni w roli radnego, wziął udział Lech Polak, który od przyszłego miesiąca przejmuje obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Polski Ład” – powiat modyfikuje swoje plany i zgłasza dwa projekty na 12 mln złotych

  Powiat jasielski zmienia listę zadań, które zgłosi w ramach pilotażowego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Jak wyjaśniał na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji starosta Adam Pawluś, zaistniała pilna konieczność zmiany wniosku w celu jego optymalnej realizacji i możliwości finansowych samorządu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wstęga przecięta, infrastruktura poświęcona – oddanie do użytku nowego odcinka DW 992 w Jaśle

  W pełni przejezdny jest już nowo wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 w mieście Jaśle pomiędzy rondem im. Adama Lazarowicza w ciągu ulic Kasprowicza i Floriańskiej, a rondem im. ks. Kazimierza Wojciechowskiego w ciągu ulic Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Granicznej i św. Jana z Dukli. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach programu współpracy transgranicznej Polski i Słowacji, jak również przy zaangażowaniu lokalnych samorządów wszystkich szczebli.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy most i droga dojazdowa, budowa lodowiska oraz zagospodarowanie wód opadowych

  Dzisiaj poznaliśmy wykaz zadań inwestycyjnych jakie samorząd Jasła chciałby realizować w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Szczegółowe uzasadnienie przygotowanych projektów przedstawiła podczas sesji zastępczyni burmistrza Małgorzata Adamska - Chmiel. Szacunkowa wartość propozycji mających na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej, uporządkowanie gospodarki wód opadowych w newralgicznych dzielnicach miasta, a także popularyzację wśród mieszkańców oraz rozwój kultury fizycznej i sportu wynosi 71 milionów złotych. Realizacja poszczególnych zadań, pod warunkiem otrzymania niezbędnego dofinansowania, byłaby rozłożona czasowo do 2025 roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »