inwestycje

 • Powstaje nowy teren zielony przy ulicy Łukasiewicza

  Samorząd Jasła urządza kolejny teren zielony, który będzie służył mieszkańcom wypoczynkowi. Właśnie trwają roboty budowlane związane z rekultywacją dawnego wyrobiska skalnego przy ulicy Łukasiewicza. Docelowo na zagospodarowanej działce powstaną nowe alejki spacerowe wraz z elementami „małej architektury”. Koszt prac przekracza 153 tysiące złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wspólnie na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza

  Miasto Jasło we współpracy z dwoma słowackimi miastami partnerskimi zamierza ubiegać się o unijne dofinansowanie dla realizacji wspólnych projektów dotyczących promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza. Jedno z przedsięwzięć obejmuje ożywienie i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej poprzez kompleksową modernizację infrastruktury technicznej położonego w ścisłym centrum miasta terenu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Historyczne podpisy pod umową na dofinansowanie rozbudowy szpitala złożone 🔊

  W obecności władz samorządowych województwa podkarpackiego i powiatu jasielskiego, parlamentarzystów ziemi jasielskiej oraz ścisłego kierownictwa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle podpisano dzisiaj umowę o udzieleniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu rozbudowy infrastruktury jasielskiego szpitala i doposażenia go w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Kwota wsparcia tych działań to blisko dziesięć milionów złotych. - Jestem przekonany, że pozyskanie tej ogromnej dotacji - a nigdy nie było tak ogromnej dotacji dla jasielskiego szpitala - to przykład dobrej współpracy. Jeżeli mogę powiedzieć, że nastąpiła „dobra zmiana” to my jesteśmy beneficjentami tej „dobrej zmiany”. - podkreślił dyrektor lek. med. Michał Burbelka.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dofinansowanie do budowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 992

  W ciągu trzech lat miasto Jasło przeznaczy ponad dwa miliony złotych jako wsparcie do realizacji budowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 między rondem imienia Adama Lazarowicza, a rondem imienia księdza Kazimierza Wojciechowskiego. Odpowiedzialnym za realizację nowego szlaku komunikacyjnego o łącznej długości przekraczającej dwa kilometry wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną będzie samorząd województwa podkarpackiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Policjanci wreszcie będą mieli komfortowe warunki pracy

  Najpóźniej za trzy lata jasielscy policjanci będą mogli wprowadzić się do swojej nowej siedziby. Na działce przy ulicy Sroczyńskiego rozpoczęły się właśnie roboty budowlane, w ramach których powstaną nowoczesne budynki: administracyjny i garażowo-warsztatowy. Ponadto zagospodarowany zostanie cały teren obejmujący inwestycję. Powstaną dojazdy do zaprojektowanych obiektów i miejsca postojowe, a także zostanie urządzona zieleń. Wartość wszystkich prac oszacowano na ponad 22,5 miliona złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dalsze utrudnienia na drodze Dębowiec – Osiek Jasielski

  W związku z układaniem nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże - Osiek Jasielski w km 0+020 – 3+730, 4+680 – 5+140, w dniach 9 i 10 października, nastąpi zmiana organizacji ruchu. Ruch pojazdów odbywał się będzie objazdami.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski

  W poniedziałek, 2 października, rozpoczną się roboty na drodze powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże - Osiek Jasielski. Zamknięty zostanie odcinek tej drogi od miejscowości Załęże do miejscowości Osiek Jasielski. Ruch pojazdów odbywał się będzie objazdami.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wsparcie powiatu dla budowy nowego odcinka DW 992 w Jaśle

  Radni powiatowi wyrazili zgodę na udzielenie samorządowi województwa podkarpackiego dotacji w wysokości siedmiuset tysięcy złotych na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w naszym mieście. Przekazana pomoc finansowa ma częściowo pokryć wkład własny do udziału w unijnym projekcie, w ramach którego upatruje się szansę na uzyskanie dofinansowania inwestycji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Jaśle utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy

  Od 1 grudnia w Jaśle rozpocznie funkcjonowanie Środowiskowy Dom Samopomocy. W tej specjalistycznej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej przez kilka godzin dziennie osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, przy wsparciu wykwalifikowanej kadry, będą uczyły się życiowej zaradności. Koszt utworzenia placówki wyniesie 160 tysięcy złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Jaśle powstanie nowa galeria handlowa, a dotychczasowa się rozbuduje

  Jasielscy radni zajęli się dzisiaj kwestią zmian w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego miasta umożliwiając prywatnemu inwestorowi lokalizację nowych obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej dwa tysiące metrów kwadratowych, zaś drugiemu z nich rozbudowę już istniejącego. Podjęte przez nich decyzje mają przynieść zwiększone wpływy do miejskiej kasy z tytułu podatków, zaś dla lokalnej społeczności dziesiątki dodatkowych miejsc pracy. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu budynki mają pozytywnie wpisywać się w przestrzeń wizualną miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Chcą odrodzenia pasażerskich połączeń kolejowych z Gorlicami

  Samorządy powiatu jasielskiego oraz gorlickiego są zainteresowane reaktywacją pasażerskich przewozów kolejowych na zelektryfikowanej linii łączącej obydwa regiony - poinformował dzisiaj starosta Adam Pawluś. Obsługą komunikacyjną między stacjami w Jaśle, a Gorlicach miałby się zająć komercyjny przewoźnik.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kto zajmie się rozbudową jasielskiego szpitala?

  Nadal nie wiadomo kto zajmie się rozbudową Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Dotychczasowe dwa postępowania przetargowe zakończyły się fiaskiem. Za pierwszym razem żadna firma nie była zainteresowana podjęciem się wykonawstwa robót budowlanych, za drugim - jedyna złożona oferta znacznie przekraczała kwotę jaką inwestor zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie tego przedsięwzięcia.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • GDDKiA szuka wykonawcy rozbudowy drogi krajowej nr 28 Siepietnica-Trzcinica

  Na blisko trzydzieści sześć milionów złotych wyceniono rozbudowę drogi krajowej nr 28 między Siepietnicą, a Trzcinicą. Jedna ze strategicznych inwestycji komunikacyjnych w powiecie jasielskim obejmuje kompleksową modernizację piętnastokilometrowego odcinka. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewidziane jest na czwarty kwartał bieżącego roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Jasło

  Dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu kompleksowo modernizowane są kolejne obiekty użyteczności publicznej w gminie Jasło. To dwa domy ludowe w miejscowościach: Trzcinica i Osobnica oraz budynek komunalny w Szebniach, z pomieszczeń których na co dzień korzystają biblioteka publiczna oraz tamtejsza ochotnicza straż pożarna. Wartość wszystkich prac budowlanych wynosi prawie milion złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 130 tysięcy złotych na tereny zielone przy ulicy Łukasiewicza

  Samorząd Jasła przeznaczy 130 tysięcy złotych na zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Łukasiewicza w miejscu, gdzie dziewięć lat temu wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu kultu maryjnego w naszym mieście - Groty Matki Bożej w Lourdes.

  CZYTAJ WIĘCEJ »