inwestycje

 • Święcany: nowy samochód i odznaczenia na jubileusz 110-lecia OSP

  Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach stał się okazją do uroczystego poświęcenia i przekazania dla druhów z tamtejszej jednostki pojazdu bojowego. To średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mercedesa Atego o wartości niespełna siedmiuset tysięcy złotych. Koszty jego zakupu zostały pokryte z kilku źródeł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ulica Mendysa w Jaśle będzie miała nową nawierzchnię, chodnik i oświetlenie

  Mieszkańcy domów jednorodzinnych położonych na działkach w górnej części osiedla Na Kotlinę będą mieli nową drogę dojazdową do swoich posesji. Na blisko ośmiuset metrowym odcinku zlokalizowanej tam ulicy Mendysa zostanie położona nawierzchnia asfaltowa, a wzdłuż niej wybudowany chodnik i oświetlenie. Prace mają potrwać do połowy listopada.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Przykrywają drugą połowę „zielonego rynku”

  Na „zielonym rynku” w Jaśle realizowane są prace związane z budową zadaszenia drugiej połowy obiektu. Miasto planuje też wykonanie w tym miejscu elektrowni fotowoltaicznej, która wytworzony z energii słonecznej prąd będzie dostarczać do pobliskiego magistratu. Tutejszy samorząd liczy na znaczące oszczędności w rachunkach.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wyszli na ulicę, by wyrazić swój gniew wobec braku chodnika wzdłuż niebezpiecznego odcinka drogi

  Mieszkańcy Przysiek zablokowali na godzinę przebiegającą przez ich miejscowość krajową „28”. To wyraz niezadowolenia z dotychczasowego braku reakcji na podejmowane przez nich działania. Od wielu lat domagają się oni od zarządcy drogi poprawy stanu bezpieczeństwa poprzez wybudowanie chodnika, a tym samym przeniesienie dotychczasowego ruchu pieszych poza ruchliwą jezdnię. Jak wyliczają - na odcinku między Sławęcinem, a Trzcinicą zginęło już jedenaście osób.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Blokada drogi krajowej nr 28 – protest mieszkańców Przysiek

  Mieszkańcy Przysiek od wielu lat ubiegają się o poprawę bezpieczeństwa na przebiegającej przez ich miejscowość drodze krajowej nr 28. Ich marzeniem jest wybudowanie chodnika, który wyprowadziłby ruch pieszych poza ruchliwą jezdnię. Ponieważ do tej pory ich zabiegi nie przynosiły żadnego rezultatu, na znak protestu postanowili czasowo zablokować dzisiejszego popołudnia drogę dla ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Muzeum w domu po rodzinie Przybyszowskich?

  Miasto Jasło wraz ze swoimi instytucjami kultury oraz partnerskim Vranovem nad Toplo'u zamierza przystąpić do realizacji wspólnego projektu w ramach promocji dziedzictwa historycznego polsko-słowackiego pogranicza. Jednym z zadań inwestycyjnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia jest zakup oraz zaadoptowanie jednego z historycznych budynków w centrum naszego miasta - utworzenie dodatkowej przestrzeni wystawienniczej dla obecnego muzeum.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Blisko pół miliarda złotych potrzebne na rozbudowę drogi z Jasła do Pilzna

  Samorządy położone wzdłuż drogi krajowej nr 73 od wielu lat z determinacją walczą o modernizację i poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników. Pojawia się szansa, by w perspektywie najbliższych kilku lat ulepszyć połączenie komunikacyjne między Pilznem, a Jasłem. Zarządzający 35-kilometrowym odcinkiem podjął już pierwszy krok do planowanej rozbudowy drogi wraz z wykonaniem trzech miejskich obwodnic.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kolejne powiatowe projekty drogowe otrzymają dofinansowanie

  Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę projektów drogowych, które otrzymają dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znajdują się trzy projekty zgłoszone przez Powiat Jasielski, z których dwa są przewidziane do dofinansowania, a jeden oczekuje na liście rezerwowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wsparcie dla uczniów – projekt Miasto wiedzy uzyskał dofinansowanie

  Ponad 3600 uczniów skorzysta ze wsparcia w ramach projektu „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”, na który Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat otrzyma dofinansowanie na modernizację szkół

  Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Na liście rankingowej, na miejscach 2. i 3., uplasowały się dwa projekty Powiatu Jasielskiego na dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »