konsultacje społeczne

 • Weź udział w konsultacjach dotyczących elektromobilności w Jaśle

  Zachęcamy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli stowarzyszeń do zabrania głosu i wypełnienia ankiety dotyczącej elektromobilności w Jaśle. Miasto Jasło pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej fundusze na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasielski Budżet Obywatelski – rozpoczynamy głosowanie

  24 projekty zgłoszone przez mieszkańców Jasła będą rywalizowały w tegorocznej, pierwszej edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 21 listopada do 15 grudnia br. każdy mieszkaniec Jasła powyżej 13 roku życia, będzie mógł zagłosować na ten projekt, który jego zdaniem powinien zostać zrealizowany. Te, które otrzymają największe poparcie i zmieszczą się w wyznaczonej kwocie 300 tys. zł, będą realizowane w przyszłym roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz Jasła z wizytą na miejskich osiedlach. Jak co roku

  Od spotkania z mieszkańcami Brzyszczek i i Hankówki rozpoczął tegoroczny cykl spotkań konsultacyjnych burmistrz Jasła Ryszard Pabian. Wraz z podległymi sobie pracownikami objeżdża po kolei poszczególne osiedla miejskie prezentując ich mieszkańcom dokonania samorządu miejskiego w ostatnim okresie i zamierzenia inwestycyjne na najbliższy rok. I odżegnuje się od padających stwierdzeń, że to część prowadzonej przez niego kampanii wyborczej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Spotkanie konsultacyjne – 27 marca

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dekomunizacja nazewnictwa ulic dotarła do Jasła: ulica Nowa w miejsce Jana Tkaczowa?

  Po konsultacjach społecznych z osobami zamieszkującymi ulicę Jana Tkaczowa oraz podmiotami prowadzącymi w tym miejscu działalność gospodarczą w sprawie zmiany jej nazewnictwa władze miasta będą rekomendowały powrót do jej pierwotnej nazwy sprzed lat 60-tych ubiegłego stulecia. Podczas spotkania przedstawiono zainteresowanym kto i dlaczego podjął takie działania oraz z jakimi konsekwencjami prawno-finansowymi będzie się to dla nich wiązało.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Gminny Program Rewitalizacji dla Jasła – trwają konsultacje społeczne

  Burmistrz Miasta Jasła zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014 - 2020 (GPR). Konsultacje rozpoczęły się 28 lutego br. i będą prowadzone do 29 marca br.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Konsultacje społeczne w sprawie „Mapy zagrożeń”

  Policjanci jasielskiej komendy kontynuują konsultacje społeczne, których celem jest wsparcie tworzenia "Mapy zagrożeń " - narzędzia pozwalającego na zarządzanie bezpieczeństwem publicznym wspólnie ze społecznością lokalną i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie. Mapa będzie wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli jak i zarejestrowane przez służby.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Konsultacje społeczne – rewitalizacja

  Do 13 lutego br. w Jaśle prowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jasła.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Dębowcu ulice będą miały swoje nazwy? Wypowiedzą się mieszkańcy

  W najbliższą niedzielę (21 kwietnia) mieszkańcy Dębowca wypowiedzą się w konsultacjach społecznych na temat uporządkowania numeracji porządkowej nieruchomości poprzez nadanie nazw ulicom w ich miejscowości oraz kosztów poniesionych w związku z koniecznością wymiany dokumentów. To właśnie od samych mieszkańców lokalny samorząd uzależnia swoją decyzję w tej kwestii.

  CZYTAJ WIĘCEJ »