mpzp

  • W Jaśle powstanie nowa galeria handlowa, a dotychczasowa się rozbuduje

    Jasielscy radni zajęli się dzisiaj kwestią zmian w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego miasta umożliwiając prywatnemu inwestorowi lokalizację nowych obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej dwa tysiące metrów kwadratowych, zaś drugiemu z nich rozbudowę już istniejącego. Podjęte przez nich decyzje mają przynieść zwiększone wpływy do miejskiej kasy z tytułu podatków, zaś dla lokalnej społeczności dziesiątki dodatkowych miejsc pracy. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu budynki mają pozytywnie wpisywać się w przestrzeń wizualną miasta.

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • Jeden głos, wspólne stanowisko. Tak dla zmiany mpzp dla Gamrat-u

    Jednym głosem w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Gamrat-I” mówili dzisiaj zarówno burmistrz, jak i radni miejscy, którzy poprzednio odrzucili projekt uchwały. - To jest temat, który być może wpłynie na rozwój przedsiębiorczości i powstanie miejsc pracy. - przyznał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak.

    CZYTAJ WIĘCEJ »