oświata

 • „Stara” i „nowa” dyrektor w jasielskich placówkach oświatowych

  Aleksandra Zajdel-Kijowska przez kolejnych pięć lat szkolnych będzie dyrektorem Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Po wakacjach nowego dyrektora będzie miała natomiast jasielska „dwójka”. Taką decyzję podjął burmistrz miasta w oparciu o wyniki pracy komisji konkursowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Stan powiatowej oświaty

  Po wakacyjnym odpoczynku w nowym roku szkolnym ponad 4 tys. uczniów rozpocznie naukę w szkołach i placówkach edukacyjnych, których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasielskim „Medykiem” pokieruje nowa pani dyrektor

  Od 1 września Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pokieruje Barbara Józefowicz. Nowa dyrektor placówki została wyłoniona w drodze prowadzonego przez samorząd województwa postępowania konkursowego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła

  Uroczyste ślubowanie, gratulacje od władz samorządowych miasta Jasła, wybory i ukonstytuowanie się prezydium to główne punkty historycznego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. Przewodniczącym pierwszej kadencji został wybrany Tomasz Racławski, jeden z inicjatorów powołania do życia tego gremium. Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Gmina Tarnowiec zdecyduje się na likwidację kolejnych szkół?

  Trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum planują zlikwidować od nowego roku szkolnego władze gminy Tarnowiec. Swoją decyzję tłumaczą wysokimi kosztami utrzymania sieci szkół publicznych, do których ze względu na utrzymujący się od wielu lat niż demograficzny uczęszcza coraz mniej uczniów. Przygotowano już stosowne uchwały. W piątek (30.01), czyli tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych, ustosunkują się do nich miejscowi radni.

  CZYTAJ WIĘCEJ »