Powiatowy Zarząd Dróg

  • Uwaga! Zmiany w budynku Starostwa Powiatowego

    W ramach działań oszczędnościowych podjętych przez Starostwo Powiatowe w Jaśle planowane jest w najbliższym czasie przeniesienie Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z budynku przy ul. Modrzejewskiego do głównego budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 18.

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2009/2010

    Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w sezonie 2009/2010 zimowym utrzymaniem objętych zostało 364,5 km dróg powiatowych. Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu jasielskiego będą prowadzone zgodnie z opracowanymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

    CZYTAJ WIĘCEJ »