prawo

 • Nabór na ławników na kadencję 2020 – 2023

  Do 30 czerwca br. można zgłaszać Radzie Miejskiej Jasła kandydatów na ławników do: Sądu Rejonowego w Jaśle, Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Okręgowego w Krośnie. Procedura wyboru ławników na kadencję 2020-2023 odbywa się zgodnie z Ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. /Dz.U. 2019.52 j.t./.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasielska młodzież na lekcji prawa z sędzią Anną Marią Wesołowską

  Mądra, wyrozumiała i niezwykle charyzmatyczna – tak pokrótce można opisać najsłynniejszą sędzię w Polsce. Na zaproszenie Urzędu Miasta w Jaśle, Straży Miejskiej w Jaśle oraz Zakładu Karnego w Jaśle gościła obecnie najbardziej rozpoznawalna sędzia – Anna Maria Wesołowska, która ponad trzydzieści lat orzekała w sprawach karnych w łódzkim sądzie dla nieletnich.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zmiana przepisów o ruchu drogowym

  Od dzisiaj wchodzą w życie zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym. Kierujący nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji (zapowiedź)

  W najbliższym tygodniu rozpocznie się ogólnopolska kampania - "Tydzień Mediacji" zainicjowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach Tygodnia Mediacji obchodzony będzie także Międzynarodowy Dzień Mediacji (czwartek, 20 października). Jasielska Policja także będzie wspierać te działania.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W powiecie jasielskim ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

  Na terenie powiatu jasielskiego działają już punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Darmową pomoc prawną osoby uprawnione mogą uzyskać w pięciu punktach zlokalizowanych w Jaśle, Kołaczycach, Nowym Żmigrodzie oraz w Skołyszynie. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Świadomy swoich praw obywatelskich”: minister inauguruje w Jaśle program edukacyjny

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn zainaugurował w poniedziałek w Jaśle program edukacji prawnej młodzieży realizowany na mocy porozumienia zawartego z resortem oświaty. Przedsięwzięcie w głównej mierze będzie skoncentrowane na edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »