Rada Miejska

 • Włodarze Jasła przeciwko budowie łącznicy kolejowej

  [POSŁUCHAJ] Samorząd Jasła wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z planami budowy łącznicy kolejowej na trasie z Rzeszowa do Krosna. Zdaniem miejscowych władz, utworzenie połączenia dwóch istniejących linii kolejowych omijającego nasze miasto spowoduje jego dalszą degradację. Radni wysyłają do marszałka województwa stanowisko, w którym wyraźnie sprzeciwiają się wydatkowaniu publicznych pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia. I jednocześnie wskazują inny wariant, który pozwoliłby na skrócenie czasu skomunikowania się obydwu miast ze stolicą naszego regionu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zamiast nowej kładki, modernizacja boiska na Gamracie?

  Z tegorocznego budżetu Jasła trzeba było chwilowo „ściągnąć” środki przeznaczone na przebudowę kładki nad rzeką Wisłoką, ponieważ miasto musi mieć zabezpieczenie finansowe, aby ubiegać się o dofinansowanie na modernizację infrastruktury sportowej, w tym przebudowę boiska piłkarskiego na osiedlu Gamrat. Burmistrz uspokaja zatroskanych mieszkańców Gądek, że fundusze na realizację oczekiwanego przez nich od dwóch lat zadania, znajdą się w „nadwyżce” budżetowej, która będzie rozdysponowana w drugim kwartale bieżącego roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wspólnie na rzecz poprawy infrastruktury około kolejowej

  Miasto Jasło przystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego. W ramach inicjatywy jednostki samorządu terytorialnego położone wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 106 relacji Jasło-Rzeszów chcą w kolejnych latach wspólnie realizować inwestycje przy infrastrukturze około kolejowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Jaśle powstaną dwa nowe przedszkola

  Zadaniem samorządu będzie zapewnienie możliwości kontynuowania edukacji przedszkolaków w utworzonym w tym miejscu przedszkolu lub w innym przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto Jasło.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto chce przejąć dworzec kolejowy i dawną bursę międzyszkolną

  Jasielski samorząd przymierza się do przejęcia byłego dworca kolejowego w tym mieście wraz z przyległymi do niego działkami oraz dawnego internatu przy ulicy Szkolnej. Do tego drugiego, po odpowiednim zaadoptowaniu pomieszczeń, władze miasta planują przenieść jedną ze swoich jednostek organizacyjnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasielscy radni zaakceptowali budżet miasta na 2016 rok

  Radni miejscy odrzucili wnioski Krzysztofa Czeluśniaka oraz Jana Pierzchały i późnym popołudniem zatwierdzili zaproponowany przez burmistrza Ryszarda Pabiana budżet Jasła na 2016 rok. Ryszard Pabian podkreśla, że „jest on wynikiem pewnego kompromisu pomiędzy oczekiwaniami, a możliwościami jakie mamy”. Przyszłoroczne wydatki samorządu zostały zaplanowane na poziomie 121 milionów złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kładka na Gądkach i odbudowa osuwiska przy ulicy Leśnej dopiero w przyszłym roku

  Mamy dość „ciężki” rok z projektantami - przyznaje odpowiedzialny za inwestycje miejskie Antoni Pikul, zastępca burmistrza Jasła. Stąd samorząd jest zmuszony do przesunięcia na przyszły rok realizacji wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć, m.in. przebudowy kładki nad rzeką Wisłoką łączącej centrum miasta z osiedlem Gądki czy odbudowy osuwiska przy ulicy Leśnej na osiedlu Żółków.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto dofinansuje projekt budowy mostu na rzece Wisłoce na osiedlu Gądki

  Radni miejscy wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej powiatowi jasielskiemu na opracowanie projektu budowy mostu na rzece Wisłoce w ciągu ulicy Szopena. Środki finansowe w wysokości 180 tysięcy złotych zostaną wygospodarowane z przyszłorocznego budżetu miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dylematy radnego: który z kapłanów bardziej zasłużony dla miasta Jasła?

  Na dzisiejszym posiedzeniu radni miejscy zajęli się wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Jasła” dla księdza kanonika Zbigniewa Irzyka, proboszcza Parafii Kolegiackiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Jest tuż po wyborach, a tu nagle takie zasługi? - oponował Krzysztof Czeluśniak. Jego zdaniem są kapłani bardziej zasłużeni dla lokalnej społeczności, wśród nich wymienia ks. doktora Mariana Putyrę z parafii na osiedlu Sobniów.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Strażnicy miejscy z Jasła mają nowy radiowóz patrolowy

  Ulice Jasła patroluje już nowy radiowóz Straży Miejskiej. Zakupiony za kilkadziesiąt tysięcy złotych samochód zastąpił mocno wyeksploatowanego dziesięcioletniego Peugeota, który w ostatniej chwili uległ kolejnej awarii. Po naprawie ma być wykorzystywany do przewozu fotoradaru, który po kilku miesiącach przerwy ponownie powróci na ulice miasta, choć już nie w takiej formie jak dotychczas.

  CZYTAJ WIĘCEJ »