Rada Miejska

 • Strażnicy miejscy z Jasła mają nowy radiowóz patrolowy

  Ulice Jasła patroluje już nowy radiowóz Straży Miejskiej. Zakupiony za kilkadziesiąt tysięcy złotych samochód zastąpił mocno wyeksploatowanego dziesięcioletniego Peugeota, który w ostatniej chwili uległ kolejnej awarii. Po naprawie ma być wykorzystywany do przewozu fotoradaru, który po kilku miesiącach przerwy ponownie powróci na ulice miasta, choć już nie w takiej formie jak dotychczas.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Absolutorium dla burmistrza

  Rada Miejska Jasła, na sesji 22 czerwca br., udzieliła absolutorium burmistrzowi Jasła z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2014.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Negatywny głos radnego Pierzchały nie zablokował realizacji budowy Podkarpackiego Centrum Sztuk Walki

  Gromy negatywnych komentarzy posypały się na Jana Pierzchałę od jego kolegów radnych, gdy podczas poniedziałkowej sesji stanął przeciwko budowie Podkarpackiego Centrum Sztuk Walki przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. - Zadaniem samorządu jest zrównoważone inwestowanie we wszystkie pola, do których samorząd jest upoważniony. - wyjaśniał burmistrz Ryszard Pabian.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kolejny krok ku lądowisku dla śmigłowców ratowniczych

  Jasielscy radni ponownie podjęli decyzję w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu, na którym w najbliższej przyszłości planowana jest budowa lądowiska dla śmigłowców ratowniczych. Wcześniejszą uchwałę z listopada ubiegłego roku zakwestionowały służby wojewody podkarpackiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kolejne pieniądze na uzbrojenie terenu inwestycyjnego

  Rada Miejska Jasła wyraziła zgodę na realizację zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle”. Wartość tej wieloletniej inwestycji wynosi ponad 6,1 mln złotych. Podjęcie uchwały umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne na uzbrojenie strefy warzyckiej w wysokości ok. 3,7 mln zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz obiecał i dotrzymał słowa: będzie rozbudowa ulicy Kolejowej

  Podczas styczniowej sesji budżetowej burmistrz Ryszard Pabian zapewniał, że w kwietniu ponownie znajdą się środki w miejskiej kasie na oczekiwaną od wielu lat przez mieszkańców rozbudowę ulicy Kolejowej. Dotrzymał słowa. Radni zabezpieczyli dzisiaj kwotę siedmiu milionów złotych wygospodarowanych w ramach „wolnych środków”, a chwilę później samorząd ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Kompleksowo zmodernizowana droga ma być gotowa przed końcem listopada br.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zmiana lokalizacji komisji wyborczych; wybierzemy nowe władze osiedlowe

  Na wniosek burmistrza Jasła radni miejscy dokonali przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi zmian siedzib dwóch obwodowych komisji wyborczych. Zmiana na stałe dotyczy obwodowej komisji dla osiedla Ulaszowice, o którą za pośrednictwem zarządu osiedla wnioskowali sami mieszkańcy. Natomiast druga podyktowana jest remontem Jasielskiego Domu Kultury. Po zakończeniu inwestycji komisja wyborcza powróci do swojej dotychczasowej lokalizacji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Seniorzy będą doradzać

  Szesnastoosobowa Rada Seniorów Miasta Jasła powołana na czteroletnią kadencję. W jej skład weszło dziewięć kobiet i siedmiu mężczyzn, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia. Reprezentują oni organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz środowisk osób starszych. Na pierwszym posiedzeniu radni wybrali spośród siebie czteroosobowe prezydium. W tajnym głosowaniu przewodniczącym został wybrany Adam Owiński.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radni miejscy przeciwko obniżeniu stawki diet o połowę

  Praktycznie jednogłośnie radni miejscy odrzucili dzisiaj projekt uchwały dotyczący obniżenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej Jasła. Wnioskował o to Jan Pierzchała, z którego wyliczeń wynika, że w ciągu czteroletniej kadencji w budżecie miasta pozostałoby około 750 tysięcy złotych. Chciałby, aby za oszczędzone środki wykupić tereny w strefie przemysłowej pod przyszłych inwestorów. Uważa, że pozwoliłoby to na wzrost miejsc pracy w regionie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Młodzi złożyli ślubowanie (FOTO, AUDIO)

  Uroczyste ślubowanie, gratulacje od władz samorządowych miasta Jasła, wybory i ukonstytuowanie się prezydium to główne punkty historycznego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. Przewodniczącym pierwszej kadencji został wybrany Tomasz Racławski, jeden z inicjatorów powołania do życia tego gremium.

  CZYTAJ WIĘCEJ »