Rada Miejska

 • Kolejny krok ku lądowisku dla śmigłowców ratowniczych

  Jasielscy radni ponownie podjęli decyzję w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu, na którym w najbliższej przyszłości planowana jest budowa lądowiska dla śmigłowców ratowniczych. Wcześniejszą uchwałę z listopada ubiegłego roku zakwestionowały służby wojewody podkarpackiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kolejne pieniądze na uzbrojenie terenu inwestycyjnego

  Rada Miejska Jasła wyraziła zgodę na realizację zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle”. Wartość tej wieloletniej inwestycji wynosi ponad 6,1 mln złotych. Podjęcie uchwały umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne na uzbrojenie strefy warzyckiej w wysokości ok. 3,7 mln zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz obiecał i dotrzymał słowa: będzie rozbudowa ulicy Kolejowej

  Podczas styczniowej sesji budżetowej burmistrz Ryszard Pabian zapewniał, że w kwietniu ponownie znajdą się środki w miejskiej kasie na oczekiwaną od wielu lat przez mieszkańców rozbudowę ulicy Kolejowej. Dotrzymał słowa. Radni zabezpieczyli dzisiaj kwotę siedmiu milionów złotych wygospodarowanych w ramach „wolnych środków”, a chwilę później samorząd ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Kompleksowo zmodernizowana droga ma być gotowa przed końcem listopada br.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zmiana lokalizacji komisji wyborczych; wybierzemy nowe władze osiedlowe

  Na wniosek burmistrza Jasła radni miejscy dokonali przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi zmian siedzib dwóch obwodowych komisji wyborczych. Zmiana na stałe dotyczy obwodowej komisji dla osiedla Ulaszowice, o którą za pośrednictwem zarządu osiedla wnioskowali sami mieszkańcy. Natomiast druga podyktowana jest remontem Jasielskiego Domu Kultury. Po zakończeniu inwestycji komisja wyborcza powróci do swojej dotychczasowej lokalizacji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Seniorzy będą doradzać

  Szesnastoosobowa Rada Seniorów Miasta Jasła powołana na czteroletnią kadencję. W jej skład weszło dziewięć kobiet i siedmiu mężczyzn, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia. Reprezentują oni organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz środowisk osób starszych. Na pierwszym posiedzeniu radni wybrali spośród siebie czteroosobowe prezydium. W tajnym głosowaniu przewodniczącym został wybrany Adam Owiński.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radni miejscy przeciwko obniżeniu stawki diet o połowę

  Praktycznie jednogłośnie radni miejscy odrzucili dzisiaj projekt uchwały dotyczący obniżenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej Jasła. Wnioskował o to Jan Pierzchała, z którego wyliczeń wynika, że w ciągu czteroletniej kadencji w budżecie miasta pozostałoby około 750 tysięcy złotych. Chciałby, aby za oszczędzone środki wykupić tereny w strefie przemysłowej pod przyszłych inwestorów. Uważa, że pozwoliłoby to na wzrost miejsc pracy w regionie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Młodzi złożyli ślubowanie (FOTO, AUDIO)

  Uroczyste ślubowanie, gratulacje od władz samorządowych miasta Jasła, wybory i ukonstytuowanie się prezydium to główne punkty historycznego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. Przewodniczącym pierwszej kadencji został wybrany Tomasz Racławski, jeden z inicjatorów powołania do życia tego gremium.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budżet Jasła na 2015 rok uchwalony. 16 milionów na inwestycje

  Na czwartkowym posiedzeniu radni miejscy jednomyślnie uchwalili budżet Jasła na 2015 rok. Dochody miasta zaplanowano na poziomie 112 milionów złotych. Sześć milionów złotych więcej przewidziano po stronie wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 16 milionów złotych. Największym przedsięwzięciem, jaki ujęto w projekcie tegorocznego budżetu, będzie przebudowa Jasielskiego Domu Kultury. Będzie ona realizowana wspólnie ze słowackim partnerem w ramach funduszy unijnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto dotuje 250 tysiącami złotych inwestycje powiatu w Sobniowie

  Miasto Jasło przekaże powiatowi jasielskiemu ćwierć miliona złotych na budowę kolektora zbierającego wody opadowe w okolicy skrzyżowania ulicy Sobniowskiej i Granicznej oraz odbudowę nawierzchni jezdni uszkodzonej w wyniku jej systematycznego podtapiania przy większych opadach deszczu. Finał inwestycji, o którą mieszkańcy osiedla Sobniów zabiegają już od przeszło dekady, ma nastąpić w bieżącym roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Modernizacja domu kultury kosztem przebudowy ulicy Kolejowej?

  Przed miejscowym samorządem pojawia się okazja, by przy wysokim dofinansowaniu ze środków europejskich dostosować Jasielski Dom Kultury do standardów stawianych przed tego typu obiektami użyteczności publicznej obecnego stulecia. Czas nagli, bo inwestycja, by zostać prawidłowo rozliczona, musi być zrealizowana do końca września br. Jednak żeby do niej przystąpić, miasto musi zabezpieczyć wkład własny. Tym mają być środki, które w projekcie budżetu na 2015 rok przygotowanym jeszcze przez poprzedniego burmistrza Andrzeja Czerneckiego zabezpieczono na rozbudowę ulicy Kolejowej. Właśnie ta kwestia zdominowała poniedziałkowe posiedzenie Rady Miejskiej, a padającym na sali głosom za i przeciw przysłuchiwała się grupa zainteresowanych mieszkańców osiedla Górka Klasztorna.

  CZYTAJ WIĘCEJ »