Rada Miejska

 • Piętnaście poprawek do przyszłorocznego budżetu miasta

  Piętnaście poprawek do projektu budżetu miasta Jasła na 2010 rok złożyli miejscy radni. Najwięcej, bo aż osiem sam Krzysztof Czeluśniak. Teraz rozpatrzeniem wniosków zajmie się Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej. Ma na to tydzień, bo druga część sesji budżetowej w najbliższy poniedziałek po świętach.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Program przeciwdziałania alkoholizmowi przyjęty, jednak nie obyło się bez zgrzytów

  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok przyjęty, jednak nie obyło się bez zgrzytów na sesji Rady Miasta Jasła. Zamiast merytorycznej dyskusji o podjętych działaniach w zakresie minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu, były pytania o kwalifikacje zawodowe i zarobki członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W poniedziałek dyskusja nad przyszłorocznym budżetem miasta

  Jasielscy radni będą debatować jutro nad przyjęciem budżetu miasta na 2010 rok.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • (Nad)zwyczajnie w mieście

  "Tylko" pół godziny trwała dzisiejsza nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła. Radni przyjęli trzy uchwały związane z budżetem miasta oraz aplikowaniem dokumentów o unijne dofinansowanie dwóch projektów.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Studium rozwoju miasta przyjęte w całości

  Budzące wiele kontrowersji wśród mieszkańców miasta i lokalnych przedsiębiorców Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła zostało w całości przyjęte przez jasielskich radnych. Nowy dokument daje możliwość inwestorom wybudowania na terenie miasta wielkich obiektów handlowych o powierzchni powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kilkugodzinna dyskusja nad zmianami studium rozwoju Jasła

  Sporo emocji wywołała kilkugodzinna debata nad zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła, które miała podjąć dzisiaj Rada Miejska. Budząca kontrowersje wśród mieszkańców kilku miejskich osiedli i jasielskich przedsiębiorców, których zmiany w studium dotknęłyby bezpośrednio, uchwała została przekazana do ponownego przepracowania w komisjach Rady i zostanie podjęta dopiero na drugim posiedzeniu A to prawdopodobnie już za dziesięć dni.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wygrana batalia o sztuczne lodowisko! Zobacz, jak głosowali radni

  Dobre wiadomości dla najmłodszych mieszkańców miasta i nie tylko płyną z dzisiejszych obrad Rady Miejskiej Jasła. Po burzliwej dyskusji nad zmianami budżetowymi miasta, radni przegłosowali uchwałę, w której zostały zapisane środki na zakup przenośnego lodowiska, które będzie użytkowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W poniedziałek radni miejscy będą debatować o lodowisku

  W poniedziałek w Urzędzie Miasta odbędzie się 55. Sesja Rady Miejskiej Jasła. W planie obrad m.in. dyskusja nad zmianami budżetowymi, w których przewidziano środki na zakup przenośnego krytego lodowiska dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w wysokości 720 tysięcy złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Będzie nowoczesny sprzęt do usuwania skutków klęsk żywiołowych

  Radni miejscy podjęli w piątek (13 listopada) jednogłośnie uchwałę o przystąpieniu do realizacji zadania pod nazwą „Unowocześnienie służb działających na potrzeby zarządzania kryzysowego w ramach zwalczania i zapobiegania zagrożenia na terenie miasta Jasła”. Tym samym wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez burmistrza miasta zobowiązania finansowego na jego realizację.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zobacz, jakie inwestycje miejskie planuje się na przyszły rok

  Przez cały październik odbywały się spotkania władz miasta z mieszkańcami wszystkich szesnastu jasielskich osiedli. Konsultacje społeczne dotyczyły założeń budżetowych na przyszły rok.

  CZYTAJ WIĘCEJ »