Rada Powiatu w Jaśle

 • Auta do nauki jazdy dla ZST w Jaśle

  Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle planuje nabyć dwa używane samochody osobowe, które umożliwią uczniom kształcącym się na kierunkach mechanicznych odbycie kursu prawa jazdy kategorii B. Dyrektor szkoły wystąpił do samorządu powiatowego o zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zakupowej i dostosowania pojazdów do możliwości prowadzenia nauki jazdy.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Oddział Pediatrii i Alergologii po modernizacji

  W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zakończyły się roboty budowlane dotyczące przebudowy Oddziału Pediatrii i Alergologii. Obecnie trwają ostatnie procedury związane z wyposażeniem sal po to, aby w najbliższym czasie umożliwić przyjmowanie najmłodszych pacjentów w nowoczesnych i komfortowych warunkach. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 3,4 mln złotych, przy dużym wsparciu finansowym ze środków budżetu państwa oraz budżetu powiatu jasielskiego. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy wizerunek Oddziału Pediatrii w jasielskim szpitalu 📸

  W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zakończyły się roboty budowlane dotyczące przebudowy Oddziału Pediatrii i Alergologii. Obecnie trwają ostatnie procedury związane z wyposażeniem sal po to, aby w najbliższym czasie umożliwić przyjmowanie najmłodszych pacjentów w nowoczesnych i komfortowych warunkach. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 3,4 mln złotych, przy dużym wsparciu finansowym ze środków budżetu państwa oraz budżetu powiatu jasielskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Trzcinica: planują targowisko w miejscu zabytkowej stajni podworskiej

  Powiat jasielski zaproponował nową inwestycję, która ma podnieść atrakcyjność dawnego majątku dworskiego w Trzcinicy. Dotyczy ona zabytkowego budynku stajni, gdzie po rewitalizacji powstanie miejsce przeznaczone do promocji lokalnych produktów rolniczych. Samorząd będzie ubiegał się o dofinansowanie tej operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle za 2021 rok

  Zarząd Powiatu w Jaśle uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2021 rok. - To jest wielkie zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy, do jeszcze większego zaangażowania. - powiedział starosta Adam Pawluś, dziękując po raz kolejny radnym za zaufanie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Co dalej z budynkiem dawnego zakładowego domu kultury w Rafinerii?

  Budynek dawnego zakładowego domu kultury przy ulicy 3-go Maja stoi niezagospodarowany i niszczeje z roku na rok. Właściciel nieruchomości, którym jest powiat jasielski, na przestrzeni ostatnich lat podejmował różne próby, by to miejsce zyskało nowe znaczenie dla lokalnej społeczności. Do tej pory jednak bezskutecznie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat dofinansuje opracowanie projektu obwodnicy Nowego Żmigrodu

  Przybliża się perspektywa budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej, która pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Nowego Żmigrodu. Na wczorajszej (08 bm.) sesji Rady Powiatu w Jaśle zostały podjęte dwie uchwały kierunkowe w tej sprawie. Starosta Adam Pawluś, zwracając się o poparcie tej inwestycji zaznaczył, że: „mieszkańcy Nowego Żmigrodu, wszyscy użytkownicy tej drogi skorzystają z bezpiecznego przejazdu. Będą mogli szybciej przejechać, będzie mniej spalin, będzie mniej hałasu i mniej uciążliwości dla mieszkańców Nowego Żmigrodu”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Podziękowania za pomoc w zakupach inwestycyjnych dla KP PSP w Jaśle

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle złożył podziękowania radnym powiatu jasielskiego za pomoc w sfinansowaniu zakupu nowego pojazdu służbowego. Jak podkreślił bryg. Piotr Śmietana, zrealizowana inwestycja przyczyni się do podniesienia efektywności prowadzenia działań ratowniczych przez zawodowych strażaków.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwalono budżet powiatu jasielskiego na 2022 rok

  Rada Powiatu w Jaśle przyjęła w piątek uchwałę budżetową na 2022 rok. Dochody samorządu powiatowego zostały ustalone na poziomie 151,8 mln złotych. Zaś zaplanowane wydatki opiewają na kwotę 176,2 mln złotych. - Jest budżetem bardzo ambitnym, rozwojowym i wymagającym ciężkiej pracy. - ocenił starosta Adam Pawluś.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wzrośnie wynagrodzenie starosty jasielskiego oraz wysokość diet radnych

  Wzrośnie wynagrodzenie starosty jasielskiego. Nową wysokość pensji szefa naszego powiatu ustalono głosami radnych PiS.

  CZYTAJ WIĘCEJ »