rondo

  • Czy w Jaśle są potrzebne kolejne ronda?

    Radny powiatowy Krzysztof Buba sygnalizuje konieczność przebudowy dwóch newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Jasła. W ich miejsce proponuje utworzenie rond. Uważa, że wprowadzenie tego typu rozwiązań komunikacyjnych „na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, usprawni ruch i będzie z pożytkiem dla mieszkańców”.

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • W Jaśle powstanie piąte rondo (FOTO)

    Piąte rondo w Jaśle powstanie w miejsce dotychczasowego skrzyżowania obok kościoła przy ulicy świętego Jana z Dukli, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 łączącej miasto z granicą państwa. Inwestycja ma być zrealizowana jeszcze w tym roku.

    CZYTAJ WIĘCEJ »