samorząd województwa

 • Koleją z Krakowa do Jasła także w tym roku

  Weekendowe połączenia kolejowe pomiędzy Krakowem, a Jasłem cieszą się nieustannym zainteresowaniem podróżnych, szczególnie wśród studiujących w stolicy Małopolski, więc będą kontynuowane także w bieżącym roku. Samorząd Województwa Podkarpackiego przeznaczy na ich realizację dofinansowanie w kwocie pięćdziesięciu tysięcy złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wreszcie zakończy się drogowa gehenna w okolicach szpitala

  Długo oczekiwany przez lokalną społeczność łącznik dwóch dróg krajowych w Jaśle wreszcie wchodzi w fazę realizacji robót budowlanych. Nowy szlak komunikacyjny w mieście o długości blisko półtora kilometra wraz z towarzyszącą mu pełną infrastrukturą techniczną ma być gotowy do końca bieżącego roku. Inwestorem prac jest samorząd województwa podkarpackiego, który na ten cel uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Miasto znów stanęło na wysokości zadania”

  Radni miejscy, w przeciwieństwie do swoich kolegów z samorządu powiatu jasielskiego, w komplecie stawili się dzisiejszego popołudnia w miejscowym magistracie, by podczas zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji podjąć decyzję o udzieleniu województwu podkarpackiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Droga wojewódzka czy uzbrojenie terenów przemysłowych? Na co miasto powinno wydatkować środki publiczne

  Zwiększyć wcześniej zadeklarowane środki z przeznaczeniem na pomoc finansową województwu podkarpackiemu na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej w naszym mieście czy przeznaczyć je na kontynuowanie prac przy uzbrojeniu terenów w podmiejskiej strefy przemysłowej - przed takim dylematem stanęły władze Jasła. Obydwa przedsięwzięcia mają dla lokalnego samorządu kluczowe znaczenie: jedno pozwoli na częściowe rozwiązanie palących problemów komunikacyjnych, drugie zaś w dalszej perspektywie pozwoli wprowadzić do budżetu zwiększone przychody z tytułu prowadzonej w tej części Jasła działalności, a co za tym idzie poprawę sytuacji ekonomicznej miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dofinansowanie do budowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 992

  W ciągu trzech lat miasto Jasło przeznaczy ponad dwa miliony złotych jako wsparcie do realizacji budowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 między rondem imienia Adama Lazarowicza, a rondem imienia księdza Kazimierza Wojciechowskiego. Odpowiedzialnym za realizację nowego szlaku komunikacyjnego o łącznej długości przekraczającej dwa kilometry wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną będzie samorząd województwa podkarpackiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wsparcie powiatu dla budowy nowego odcinka DW 992 w Jaśle

  Radni powiatowi wyrazili zgodę na udzielenie samorządowi województwa podkarpackiego dotacji w wysokości siedmiuset tysięcy złotych na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w naszym mieście. Przekazana pomoc finansowa ma częściowo pokryć wkład własny do udziału w unijnym projekcie, w ramach którego upatruje się szansę na uzyskanie dofinansowania inwestycji.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ponad cztery miliony złotych od miasta na budowę drogi KG2

  Ponad cztery miliony złotych wyniesie dofinansowanie ze strony samorządu Jasła do budowy drogi wojewódzkiej nr 992 na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73 w naszym mieście. Nowy odcinek, który ma przebiegać między rondem „Solidarności”, wzdłuż wałów rzeki Jasiołki, aż do planowanego ronda na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego ma być gotowy w trzecim kwartale przyszłego roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Będą kształcić młodzież oraz dorosłych w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych

  Z dniem 1 września br. zostanie uruchomiona w Jaśle Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla dorosłych. Jej organem założycielskim został Samorząd Województwa Podkarpackiego. Razem z Medyczną Szkołą Policealną nowa placówka edukacyjna utworzy Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Podobne zespoły powstaną w kilku innych miastach na Podkarpaciu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zabytki architektury sakralnej pod szczególną opieką

  Dziewięć parafii z całego powiatu jasielskiego otrzymało dotację na remont zabytkowych kościołów. Pieniądze pochodzą z puli samorządu wojewódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »