szpital

 • Pediatria w jasielskim szpitalu do gruntownej modernizacji

  Dzięki decyzji radnych powiatowych jasielski szpital będzie mógł się podjąć przebudowy oddziału pediatrii i alergologii. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków technicznych, a co za tym idzie wzrostu poziomu bezpieczeństwa najmłodszych pacjentów przebywających w tej placówce.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwała w sprawie zmiany MPZP dla przyszpitalnego lądowiska sanitarnego

  Trwają prace związane z budową przy ulicy Sroczyńskiego w Jaśle całodobowego lądowiska sanitarnego. Obiekt będzie wykorzystywany do transportu chorych przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jego powstanie warunkuje dalsze funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie termin graniczny to koniec 2021 roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Michał Szpak ufundował sprzęt RTV dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

  Pochodzący z Jasła wokalista, z sentymentu do rodzinnych stron, a przede wszystkim z szacunku do zawodu wykonywanego na co dzień przez swojego starszego brata, który jest ratownikiem medycznym, zakupił komplet wysokiej jakości telewizorów, a przedmiotowa darowizna trafiła bezpośrednio do Działu Pomocy Doraźnej. Wszystko w ramach podniesienia standardu świadczonych usług w okresie pandemii koronawirusa.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Bankowcy dofinansowali zakup respiratora do karetki transportowej

  Pogotowie Ratunkowe w Jaśle otrzymało nowoczesny, o wysokim standardzie techniczno-użytkowym respirator. Urządzenie to jest niezbędne do prowadzenia intensywnej terapii oddechowej u pacjentów będących w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, wymagających specjalistycznego transportu z miejscowego szpitala do ościennych ośrodków. Jego zakup nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego jakiego szpitalowi udzielił Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budynki socjalne przekazane ratownikom medycznym do użytkowania

  W związku z ograniczaniem niepożądanych skutków pandemii koronawirusa zespoły ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego funkcjonujące przy jasielskim Szpitalu Specjalistycznym, które na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem zdrowotnym populacji całego powiatu, otrzymały właśnie do użytkowania nowe pomieszczenia socjalne.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Na placu przed szpitalem stanęły kontenery socjalne. Będą w nich dyżurować ratownicy medyczni

  Celem wyeliminowania potencjalnych możliwości zakażenia koronawirusem wśród personelu sektora ochrony zdrowia, jasielski szpital zakupił trzy budynki socjalno-bytowe wykonane w systemie kontenerowym, w pomieszczeniach których będą na co dzień stacjonowały zespoły ratownictwa medycznego. Teren, na którym zlokalizowano inwestycję, znajduje się przy głównej bramie wjazdowej od strony ulicy Lwowskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Chirurgia w szpitalu po kompleksowym remoncie

  W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle miało miejsce (18 bm.) przekazanie do użytkowania i poświęcenie przebudowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Inwestycja ta została zrealizowana w latach 2018-2020 w ramach zadania pn.: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wzajemna solidarność w trudnych czasach

  Marka Bosch pomaga jednostkom sektora ochrony zdrowia w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Na rzecz szpitalnych oddziałów zakaźnych i stacji ratownictwa medycznego w całym kraju przekazała nieodpłatnie setki wysokiej jakości urządzeń gospodarstwa domowego. Niezwykle potrzebny sprzęt trafił również do Jasła. Z pomocy skorzystali bezpośrednio pracownicy pogotowia.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • ZST włącza się do walki z koronawirusem

  Przyłbice to ochrona na twarz, jaką stosują służby bezpośrednio zaangażowane w walkę z koronawirusem. W Zespole Szkół Technicznych ruszyła produkcja przyłbic ochronnych techniką druku 3D. Zostaną one przekazane m.in. personelowi medycznemu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Spółka Orion wspiera ratowników medycznych w walce z koronawirusem

  Miłym gestem wykazała się mająca siedzibę na terenie naszego miasta firma Orion Engineered Carbons. Dzięki życzliwości ze strony kierownictwa spółki do miejscowej stacji ratownictwa medycznego trafił cenny sprzęt niezbędny do walki z pandemią koronawirusa. Pracownicy Pogotowia Ratunkowego wyrażają ogromne podziękowania za udzieloną pomoc. Należy podkreślić, że każdego dnia personel medyczny, który stoi na pierwszej linii walki z nowym zagrożeniem epidemiologicznym, może liczyć na bezinteresowne wsparcie ze strony firm, instytucji oraz osób prywatnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »