Ukraina

  • Dzieci z ogarniętych wojną terenów Ukrainy odwiedzają kraj swoich przodków

    W niedzielne przedpołudnie do Polski wjechała grupa 40 dzieci polskiego pochodzenia z objętych działaniami wojennymi terenów Wschodniej Ukrainy. Są to dzieci w wieku 10 – 15 lat, które mają polskie korzenie i w większości są sierotami lub półsierotami.

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • Nagroda od Ambasady Ukrainy

    Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła odebrał z rąk Władysława Kanewskyego, konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie, Dyplom Ambasady Ukrainy w RP za znaczący wkład w rozwój stosunków ukraińsko-polskich. Uroczyste wręczenie wyróżnienia, które zostało przyznane w oparciu o współpracę pomiędzy miastami Jasłem i Truskawcem, odbyło się 6 września w Krasiczynie podczas obchodów XXI rocznicy uzyskania niepodległości przez Ukrainę.

    CZYTAJ WIĘCEJ »