zabytki

 • Są pieniądze na ochronę zabytków. W powiecie jasielskim dofinansowanych 13 projektów

  Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozdysponował środki na dofinansowanie planowanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Na realizację trzynastu zadań do właścicieli oraz osób zarządzających obiektami wpisanymi do rejestru zabytków trafi kwota w wysokości 130 tysięcy złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kolejna wojenna nekropolia w Osobnicy doczeka się renowacji

  Zapomniany i zdewastowany „zębem czasu” cmentarz pamiętający czasy I wojny światowej położony malowniczo w Osobnicy, tuż przy drodze do Dębowca, może stać się wizytówką miejscowości. Jeszcze w tym roku ruszą prace przy odrestaurowaniu nekropolii. Gotowa jest już specjalistyczna dokumentacja, która pozwoli szczegółowo odwzorować detale tak, jak wyglądały one po zagospodarowaniu terenu w 1915 roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zabytki architektury sakralnej pod szczególną opieką

  Dziewięć parafii z całego powiatu jasielskiego otrzymało dotację na remont zabytkowych kościołów. Pieniądze pochodzą z puli samorządu wojewódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »