ZGDW

 • Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle pod znakiem zapytania

  Projekt budowy budynku użyteczności publicznej, który na działce przy ulicy Na Kotlinę w Jaśle zamierza wznieść Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, został zakwalifikowany do przyznania dotacji z funduszy europejskich. Samorządy wchodzące w skład organizacji zostały więc poproszone o zapewnienie zadaniu własnego wkładu finansowego. Na razie większość z nich stoi przed trudną sytuacją ekonomiczną spowodowaną wieloma czynnikami społecznymi, których wcześniej nie dało się zaplanować. Czy kolejne ciekawe przedsięwzięcie, które ma przyczynić się do rozwoju miasta, zostanie odłożone na półkę?

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Propozycja budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle

  W Jaśle ma szansę powstać Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Przedsięwzięcie o wielomilionowej wartości przewiduje zrealizować na terenie naszego miasta Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Instytucja związana z ochroną środowiska naturalnego zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wytypowano już miejsce pod planowaną budowę.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Słoneczne Dni 2019 w Jaśle

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowe źródła ciepła w Jaśle

  Miasto Jasło będzie uczestniczyć w dwóch projektach dotyczących wymiany źródeł ciepła. W sumie w 332 domach prywatnych (zgłoszonych do udziału) zostaną zmienione dotychczasowe piece i kotły, a w 11 budynkach wielorodzinnych zostaną wybudowane węzły cieplne wraz z wewnętrznymi instalacjami CO i CWU.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Andrzej Czernecki ma szerokie poparcie u samorządowców, którzy ponownie wybrali go szefem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

  Andrzej Czernecki kolejną kadencję będzie przewodniczył Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle. W tajnym głosowaniu jego kandydaturę poparło dwudziestu jeden burmistrzów miast i wójtów gmin wchodzących w skład tej organizacji, jeden był przeciwko. Zdecydowali oni również o podniesieniu mu comiesięcznego wynagrodzenia z uwagi na zwiększenie zakresu obowiązków wynikających z realizacji dużej ilości projektów współfinansowanych ze środków budżetowych Unii Europejskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto Jasło ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła

  Miasto Jasło, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, przystąpiło do przygotowania dwóch wspólnych projektów, w ramach których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na wymianę starego pieca lub kotła na nowoczesny kocioł na gaz, kocioł na biomasę, kocioł na ekogroszek lub przyłączenie budynków do istniejącej sieci ciepłowniczej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Podsumowanie konkursu fotograficznego ZGDW

  Dzisiaj w Jaśle podsumowano organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki konkurs fotograficzny adresowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących na objętym działalnością statutową organizacji obszarze. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwycili na fotografiach piękno dorzecza rzeki Wisłoki

  Dzisiaj w Jaśle podsumowano organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki konkurs fotograficzny adresowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących na objętym działalnością statutową organizacji obszarze. Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnieni z poszczególnych gminy odebrali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Związek w wyjątkowy sposób uhonorował również nauczycieli, z którymi na przestrzeni jego przeszło dwudziestoletniej działalności współpracowali w realizacji edukacji ekologicznej wśród lokalnej społeczności.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Zielony Rynek” w Jaśle pokryty ekologicznym dachem

  Trwają prace przy zadaszeniu drugiej połowy „Zielonego Rynku” w Jaśle. Wraz z nową konstrukcją pozwalającą ochronić handlujących, jak i odwiedzających bazar przed opadami atmosferycznymi powstaje elektrownia fotowoltaiczna, która pozwoli na zasilenie miejscowego magistratu w przetworzoną ze słońca energię elektryczną. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, a także pozwoli na znaczne zredukowanie kosztów utrzymania siedziby Urzędu Miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Rzeka Wisłoka i jej dopływy” w obiektywie młodych fotografików

  W Jasielskim Domu Kultury ogłoszono laureatów pierwszego konkursu fotograficznego pod hasłem „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”. Jego organizatorem był Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, a adresatami uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Związku. Wyróżnieni nagrodami głównymi otrzymali aparaty fotograficzne i przewodniki turystyczne.

  CZYTAJ WIĘCEJ »