żłobek

  • Miasto nie dofinansuje działalności pierwszego i jedynego żłobka w Jaśle

    Właścicielka pierwszego i jedynego niepublicznego żłobka działającego na terenie miasta zwróciła się do samorządu z prośbą o udzielenie dotacji finansowej na dzieci objęte opieką placówki. Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe, urzędnicy zaproponowali dotację w wysokości stu złotych miesięcznie na każde dziecko zameldowane na terenie Jasła. Rada Miejska nie była jednak przychylna pomysłowi i odrzuciła uchwałę.

    CZYTAJ WIĘCEJ »