ZS nr 4

 • Tak w Jaśle upamiętniono żołnierzy i działaczy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego

  W Jaśle upamiętniono dzisiaj wszystkich żołnierzy i działaczy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego wywodzących się z ziemi jasielskiej. Wydarzeniu, na które licznie przybyli mieszkańcy naszego regionu oraz zaproszeni goście, mocno towarzyszyły akcenty patriotyczne. Nad miejscem uroczystości dumnie powiewały biało-czerwone flagi, odegrano i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a w wygłoszonych przemówieniach wybrzmiały wyrazy wdzięczności narodowym bohaterom.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Mieszkańcy Jasła i regionu w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

  W Jaśle odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie zostało przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, we współpracy z Zespołem Szkół nr 4, rzeszowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” oraz Stowarzyszeniem „Solidarni” w Jaśle. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Otwarcie ścianki wspinaczkowej w jasielskim „Ekonomiku”

  W tej szkole powstał pierwszy w naszym regionie profesjonalny obiekt do trenowania wspinaczki wysokogórskiej przez młodzież i dorosłych. Środki na montaż ścianki oraz zakup niezbędnego wyposażenia technicznego przekazał samorząd powiatu jasielskiego. Kompleks ma służyć całej społeczności lokalnej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Model pomnika ku czci Żołnierzy Wyklętych ukończony

  Przy Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle powstaje „pomnik” poświęcony Żołnierzom Niezłomnym, którego koncepcję architektoniczną przygotował wybitny polski rzeźbiarz emigracyjny Andrzej Pityński. Artysta poinformował, że gipsowy model rzeźby, która zostanie ustawiona na wykonanym już cokole, został ukończony.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Boiska przy szkołach średnich na terenie miasta wymagają pilnego remontu

  Powiat jasielski szuka możliwości pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie przebudowy infrastruktury sportowej przy szkołach średnich na terenie miasta Jasła. Wartość prac koniecznych do poprawy stanu technicznego istniejących boisk wyceniono na blisko 4,6 miliona złotych. W obliczu innych kluczowych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku samorządu nie będzie stać na uniesienie takiego ciężaru finansowego z własnego budżetu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Najlepsze technikum na Podkarpaciu jest w Jaśle

  Technikum działające przy Zespole Szkół nr 4 w Jaśle to najlepsza tego typu placówka edukacyjna w województwie podkarpackim. Szkoła zajęła tak wysokie miejsce w ukazującym się od dwóch dekad rankingu „Perspektyw”. Znakomity wynik to przede wszystkim zasługa całego grona pedagogicznego i uczniów, a także dobra promocja dla powiatu jasielskiego - uważają władze samorządowe.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy obelisk w mieście

  Dzisiejszego popołudnia przeprowadzono kolejny etap prac związanych z budową w naszym mieście obelisku poświęconego żołnierzom niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego. Jego koncepcję architektoniczną przygotował znany polski rzeźbiarz, mieszkający obecnie na stałe poza ojczyzną Andrzej Pityński. Montaż granitowego postumentu stanowiącego główny trzon przyszłego pomnika nadzorował bezpośrednio starosta jasielski Adam Pawluś wraz ze swoimi dwoma zastępcami Tadeuszem Gorgoszem i Andrzejem Stachurskim.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powitanie wiosny na cygańską nutę 2018

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wojewódzki etap Olimpiady o ubezpieczeniach za nami

  Znamy już zespół, który reprezentować będzie Podkarpacie w finale Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – to uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Sześć obiektów sportowych przy jasielskich szkołach średnich do przebudowy

  Samorząd powiatu jasielskiego zamierza ubiegać się o środki z budżetu państwa na przebudowę sześciu obiektów sportowych przy szkołach średnich funkcjonujących na terenie miasta. Nabór wniosków prowadzony jest do końca marca.

  CZYTAJ WIĘCEJ »