Urzędy | instytucje użyteczności publicznej

Urząd Miasta w Jaśle
Ulica Rynek 12
Telefon: (13) 448 63 00
Fax: (13) 446 29 76
E-mail: urzad@um.jaslo.pl
Strona internetowa: http://www.jaslo.pl | https://www.facebook.com/umjaslo/
Czynne: poniedziałek (7:30 – 17:00), wtorek – piątek (7:30 – 15:30)
Burmistrz Ryszard Pabian

Starostwo Powiatowe w Jaśle
Ulica Rynek 18
Telefon: (13) 446 31 89
Fax: (13) 446 31 89
E-mail: starosta@powiat.jaslo.pl
Strona internetowa: http://www.powiat.jaslo.pl
Czynne: poniedziałek (7:30 – 16:30), wtorek, czwartek, piątek (7:30 – 15:30), środa (7:30 – 14:30)
Starosta Adam Pawluś

Urząd Gminy w Jaśle
Ulica Słowackiego 4
Telefon: (13) 443 66 69
Fax: (13) 443 66 35
E-mail: gmina@gminajaslo.pl
Strona internetowa: http://www.gminajaslo.pl
Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek (7:30 – 15:30), środa (7:30 – 16:30), piątek (7:30 – 14:30)
Wójt Wojciech Piękoś

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
Ulica Rynek 18
Telefon: (13) 446 34 92
Fax: (13) 446 34 92
E-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl
Strona internetowa: http://www.pup-jaslo.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)
p.o. Dyrektora Janusz Pacher
Zastępca Dyrektora Katarzyna Klimczak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle
Ulica Rynek 18
Telefon: (13) 448 34 40
Fax: (13) 448 34 40
E-mail: pcprjaslo@pcprjaslo.info
Strona internetowa: http://www.pcprjaslo.info
Czynne: poniedziałek (7:30 – 17:00), wtorek – piątek (7:30 – 15:30)
p.o. Dyrektor Paweł Podstawski

Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Jaśle
Ulica Rynek 18
Telefon: (13) 446 58 05
E-mail: pzon@powiat.jaslo.pl
Strona internetowa: http://www.pzonjaslo.info
Dyrektor Regina Klimek

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
Ulica Rynek 18
Telefon: (13) 443 51 40
Fax: (13) 446 28 68
E-mail: pzdjaslo@pro.onet.pl
Strona internetowa: http://www.powiat.jaslo.pl/pzd
Czynne: poniedziałek (7:30 – 17:00), wtorek – piątek (7:30 – 15:30)
Dyrektor Katarzyna Kaszowicz

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle
Ulica 3 Maja 30
Telefon: (13) 448 20 76
Fax: (13) 448 20 76
E-mail: jaslopinb@wp.pl
Strona internetowa: http://pinb-jaslo.bip.gov.pl
Czynne: b/d
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Józef Dunaj

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
Ulica Rynek 18B
Telefon: (22) 560 16 00
Strona internetowa: http://www.zus.pl
Czynne: poniedziałek (8:00 – 18:00), wtorek – piątek (8:00 – 15:00)
Dyrektor Krystyna Domaradzka

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Jaśle
Ulica Słowackiego 6
Telefon: (13) 448 08 50
Fax: (13) 448 42 81
Strona internetowa: http://www.arimr.gov.pl
Czynne: b/d
Kierownik Ewa Różycka

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Jaśle
Ulica Mickiewicza 4A
Telefon: (13) 446 30 11
Fax: (13) 443 54 26
E-mail: jaslo@krus.gov.pl
Strona internetowa: http://www.krus.gov.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:00 – 15:00)
Kierownik Krzysztof Pec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle
Ulica Koralewskiego 13
Telefon: (13) 446 30 08
Fax: (13) 446 34 66
E-mail: psse.jaslo@pis.gov.pl
Strona internetowa: http://www.sanepidjaslo.pl
Czynne: b/d
Dyrektor Zbigniew Paja

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle
Ulica Floriańska 92
Telefon: (13) 446 43 21
Fax: (13) 446 43 21
E-mail: piwjaslo@poczta.onet.pl
Strona internetowa: http://piwjaslo.mojbip.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)
Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Smyka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Jaśle
Ulica Floriańska 108
Telefon: (13) 446 43 95
Fax: (13) 446 35 48
E-mail: jaslo@wios.rzeszow.pl
Strona internetowa: http://www.wios.rzeszow.pl
Czynne: b/d
Kierownik Aldona Krochmal-Kosiba

Urząd Skarbowy w Jaśle
Ulica Staszica 3
Telefon: (13) 446 47 03
Fax: (13) 446 37 94
E-mail: us1805@pk.mofnet.gov.pl
Strona internetowa: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-jasle
Czynne: poniedziałek (7:30 – 18:00), wtorek – piątek (7:30 – 15:30)
Naczelnik Sylwia Świstak

Urząd Pocztowy Jasło 1
Ulica 3-go Maja 4
Telefon: (+48) 885 952 088
Strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:00 – 20:00), sobota (8:00 – 15:00)
Naczelnik Radosław Klocek

Filia Urzędu Pocztowego Jasło 1
Ulica Sokoła 8
Telefon: (13) 448 00 70
Strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl
Czynne: poniedziałek – czwartek (8:00 – 19:00), piątek (8:00 – 20:00)

Filia Urzędu Pocztowego Jasło 1
Ulica Mickiewicza 130
Telefon: (13) 445 70 20
Strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl
Czynne: poniedziałek – czwartek (8:30 – 16:00), piątek (12:30 – 20:00)

Agencja Pocztowa Jasło
Ulica Kazimierza Wielkiego 7A
Telefon: (13) 438 35 10
Strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (9:00 – 15:00), sobota (9:00 – 13:00)

Urząd Pocztowy Jasło 5
Ulica Baczyńskiego 27
Telefon: (13) 446 94 41
Strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (9:00 – 18:00), sobota (7:00 – 14:30)
Naczelnik Jolanta Kwilosz

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Wydział Zamiejscowy w Jaśle
Ulica Ducala 18
Telefon: (13) 446 26 62
Fax: (13) 446 26 62
E-mail: oum.krakow.jaslo@gum.gov.pl
Strona internetowa: http://www.krakow.gum.gov.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)
Kierownik Przemysław Szlesiński

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
Ulica Niegłowicka 6A
Telefon: (13) 443 51 20
Fax: (13) 446 98 86
E-mail: jaslo@pzdw.pl
Strona internetowa: http://www.pzdw.pl
Czynne: b/d
p.o. kierownik Ryszard Lisowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Ulica Szkolna 25
Telefon: (13) 446 43 28
Fax: (13) 446 43 28
E-mail: mopsjaslo@mopsjaslo.pl
Strona internetowa: http://www.mopsjaslo.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (7:30 – 15:30)
Dyrektor Dorota Lignar

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle
Ulica Szkolna 25
Kierownik: Katarzyna Sierakowska

Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Ulica Floriańska 112
Telefon: (13) 446 20 15
Fax: (13) 446 32 46
E-mail: jaslo@pzgaz.pl
Strona internetowa: http://www.psgaz.pl
Czynne: b/d
Dyrektor Oddziału Adam Pęzioł

PGE Obrót S.A. Biuro Obsługi Klienta w Jaśle
Ulica Kościuszki 12
Telefon: (22) 222 222
E-mail: serwis@gkpge.pl
Strona internetowa: http://www.gkpge.pl
Czynne: poniedziałek – piątek (8:00 – 17:00)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni Rzeki Wisłoki w Jaśle
Ulica Modrzejewskiego 12
Telefon: (13) 446 33 11
E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl
Strona internetowa: http://www.pzmiuw.pl
Czynne: b/d
Dyrektor Jerzy Żygłowicz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny Jasło
Ulica Modrzejewskiego 12
Telefon (13) 446 40 34
E-mail: nw-jaslo@wody.gov.pl
Strona internetowa: http://www.pzmiuw.pl
Czynne: b/d
Kierownik b/d

[AKTUALIZACJA: 17.04.2019, g. 17:35]