Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Jasła

2017-11-17

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JASŁA
Podaje się do wiadomości wyborców informację o numerze i granicy obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych nr 23 i nr 24, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
nr obwodu 23 – ulice: 3 Maja od nr 38 do nr 52 parzyste, Kopernika nieparzyste
siedziba obwodowej komisji wyborczej – Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Kopernika 8 (lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)
nr obwodu 24 – ulice: Metzgera od nr 10, K.K. Baczyńskiego od nr 1 do nr 25 nieparzyste
siedziba obwodowej komisji wyborczej – Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Staszica 30
Lokale wyborcze będą czynne w dniu 17 grudnia 2017 r. w godzinach 7:00-21:00

2017-11-10

OBWIESZCZENIE MKW
Listom kandydatów na radnych przyznano następujące numery:
1. Komitet Wyborczy Wyborców Bądźmy razem dla Jasła
2. Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina – Wolni i Solidarni
3. Komitet Wyborczy Wyborców Iwony Trawińskiej-Ćwiertniewicz
4. Komitet Wyborczy Wyborców Jaślanie
5. Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami

2017-11-08

O mandat radnego Rady Miejskiej Jasła będzie ubiegało się pięciu kandydatów:

Bogusława WÓJCIK
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami
Iwona TRAWIŃSKA-ĆWIERTNIEWICZ
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Iwony Trawińskiej-Ćwiertniewicz
Joanna BANACH-GANCARZ
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Jaślanie
Agnieszka ANDRUCH
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina – Wolni i Solidarni
Mateusz KANDEFER
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bądźmy razem dla Jasła

2017-10-31

KOMUNIKAT MKW
Miejska Komisja Wyborcza w Jaśle informuje, że dyżury członków komisji pełnione będą codziennie w dni powszednie w godzinach od 12 do 16, a w dniu 7 listopada 2017 r. dyżur pełniony będzie w godzinach 7:30 do 24:00. Dyżury pełnione będą w siedzibie MKW, w budynku Urzędu Miasta w Jaśle, ulica Rynek 12, sala 102 (I piętro), telefon (13) 448 63 00.

2017-10-31

Na pierwszym posiedzeniu spotyka się Miejska Komisja Wyborcza. Podczas jawnego głosowania wybrano jej prezydium w składzie:

przewodniczący MKW – Katarzyna Aldona Bednarz (6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się)
zastępca przewodniczącego MKW – Janusz Leszek Rak (4 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujący się)

Ponadto na wniosek Burmistrza Miasta Jasła powołano pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle w osobie Wojciecha Stańczaka, informatyka w Urzędzie Miasta w Jaśle

2017-10-23

Komisarz Wyborczy w Krośnie powołuje Miejską Komisję Wyborczą w składzie:

Katarzyna Aldona Bednarz
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców JAŚLANIE,
zam. Jasło
Krystian Kazimierz Kosicki
uzupełnienie do minimalnego składu,
zam. Jasło
Anna Zofia Kulig
uzupełnienie do minimalnego składu,
zam. Jasło
Dominik Hubert Pęcherek
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bądźmy razem dla Jasła,
zam. Jasło
Janusz Leszek Rak
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami,
zam. Jasło
Danuta Szlachta
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina – Wolni i Solidarni,
zam. Jasło
Iwona Ewa Wygonik
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Iwony Trawińskiej-Ćwiertniewicz,
zam. Jasło

2017-10-10

Komisarz Wyborczy w Krośnie zarejestrował pięć komitetów wyborczych:

Komitet Wyborczy Wyborców Iwony Trawińskiej-Ćwiertniewicz
pełnomocnik: Wojciech Piękoś
siedziba: ul. Baczyńskiego 13/72
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami
pełnomocnik: Sławomir Piotrowski
siedziba: ul. Baczyńskiego 15
Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina – Wolni i Solidarni
pełnomocnik: Kazimierz Potyrała
siedziba: Sobniów 52a
Komitet Wyborczy Wyborców Jaślanie
pełnomocnik: Aleksandra Marszałek
siedziba: ul. Jagiełły 62
Komitet Wyborczy Wyborców Bądźmy razem dla Jasła
pełnomocnik: Mateusz Kandefer
siedziba: ul. Konarskiego 24

2017-10-05

Urząd Miasta w Jaśle publikuje wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

» 3-go Maja (za skrzyżowaniem z 1-go Maja),
» 3-go Maja (obok Kościoła OO. Franciszkanów),
» Kopernika (przy skrzyżowaniu z ulicą Baczyńskiego, obok Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej),
» 3-go Maja 21,
» Baczyńskiego 25,
» Kopernika 5a,
» 3-go Maja 36,
» Baczyńskiego (słup ogłoszeniowy przy „Strasznym Dworze”).

2017-10-04

Burmistrz Miasta Jasła podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle:

numer okręgu wyborczego – 19
granice okręgu wyborczego – 3-go Maja od nr 38 do nr 52 parzyste, Kopernika nieparzyste, Metzgera od nr 10, Baczyńskiego od nr 1 do nr 25 nieparzyste
liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym – 1
siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej – budynek Urzędu Miasta w Jaśle, ulica Rynek 12, pokój nr 304 (III piętro), telefon (13) 448 63 54, fax (13) 446 29 76

2017-09-25

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Jasła w okręgu wyborczym nr 19 w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 21 września 2017 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Datę wyborów uzupełniających wyznacza na niedzielę 17 grudnia 2017 roku. W zarządzeniu określa kalendarz wyborczy, z terminami wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie Wyborczym.

2017-09-21

Komisarz Wyborczy w Krośnie Arkadiusz Trojanowski wygasa mandat radnego Rady Miejskiej Jasła Romanowi Strojkowi, wybranemu w okręgu wyborczym nr 19 z listy nr 19 KWW PSPP w związku ze śmiercią radnego