Informacje

„Trener Osiedlowy”

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Burmistrz Miasta Jasła ogłasza nabór osób zainteresowanych realizacją pilotażowego programu „Trener Osiedlowy”.

Celem programu będzie sportowe zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. W zajęciach uczestniczyć będzie młodzież w różnym wieku (przedział wiekowy: 12-18 lat). Zadaniem trenera będzie zaproponowanie odpowiedniego dla młodzieży programu zajęć, bazującego nie tylko na piłce nożnej i koszykówce, lecz obejmującego również nowe dyscypliny i formy aktywności sportowej, np: siatkówkę, deskorolki, gimnastykę czy rowery.

Do realizacji programu wytypowano trzy osiedla: Gamrat, Rafineria i Kopernika.

Przewiduje się prowadzenie zajęć w poniedziałek, w środę i w piątek oraz w sobotę, w godzinach 1600 – 2000, w okresie od maja do września 2009 r.

Zajęcia odbywać się będą na bazie obiektów sportowych danego osiedla, głównie na szkolnych obiektach sportowych.

W związku z powyższym poszukujemy osób zainteresowanych pracą z młodzieżą, które w sposób ciekawy i aktywny będą realizować zajęcia sportowo-rekreacyjne. Osoby te winny być absolwentami Akademii Wychowania Fizycznego. Kandydaci powinni również posiadać ukończony kurs pedagogiki.

Osoby zainteresowane pracą w charakterze „trenera osiedlowego” powinny dobrze znać osiedle, na którym będą prowadzić zajęcia.

Od „trenera osiedlowego” oczekuje się:
– Wdrożenie i prowadzenie programu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla grupy 20 – 25 osób;
– Aktywizację młodzieży z danego osiedla w różnym wieku i dostosowanie zajęć programu do odpowiedniej grupy wiekowej;
– Współpracę z dyrektorami szkół, przewodniczącymi Zarządów Osiedli oraz z rodzicami;
– Realizację programu wspólnie z pozostałymi osiedlami w zakresie organizacji rozgrywek, turniejów, konkursów międzyosiedlowych;
– Opracowanie programu i harmonogramu zajęć z młodzieżą w poszczególnych miesiącach (maj – wrzesień).

Osoby zainteresowane winny wykazać się kreatywnością i mobilnością w realizacji programu.

Chcesz pracować z młodzieżą i masz pomysł na atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu, zgłoś się ze swoim pomysłem na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, w ramach programu „TRENER OSIEDLOWY”.

Podania wraz z programem i harmonogramem zajęć należy kierować na adres Urzędu Miasta w Jaśle, Wydział Strategii, do dnia 16 kwietnia 2009 r.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Decyzje o zatrudnieniu osób na stanowisko „trenera osiedlowego” w formie umowy zlecenia, podejmie Burmistrz Miasta Jasła.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE