Informacje

Rozmowy ostatniej szansy na przywrócenie połączeń kolejowych w regionie

Po dzisiejszym spotkaniu marszałka województwa podkarpackiego z przedstawicielami spółki Przewozy Regionalne pojawiło się światełko w tunelu na przywrócenie połączeń kolejowych na obumarłej od niedawna trasie Jasło-Zagórz. Ruch pociągów został bezterminowo zawieszony z początkiem nowego roku, bo zdaniem Urzędu Marszałkowskiego kursy te nie były rentowne i samorząd musiał do nich dopłacać znaczne środki.

Linia kolejowa w Jaśle. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Jest szansa na przywrócenie połączeń
kolejowych na linii Jasło - Zagórz.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Podczas spotkania wypracowano kilka wspólnych ustaleń. Przedstawiciele spółki Przewozy Regionalne zobowiązali się do przedstawienia Zarządowi Województwa dokumentacji kosztorysowej, jakie spółka ponosi w związku z realizacją połączeń kolejowych na terenie województwa podkarpackiego.

Ze swojej strony Zarząd Województwa zobowiązał się, iż po otrzymaniu i przeanalizowaniu dokumentów ze strony Spółki Przewozy Regionalne, opierając się na posiadanych środkach finansowych i uchwale Sejmiku Województwa z 2 września 2009 roku (w której Sejmik zadecydował o przeznaczeniu 105 milionów złotych na dopłaty do połączeń kolejowych na terenie regionu w latach 2010-2012), rozważy możliwość przywrócenia zawieszonych połączeń. – informuje Aleksandra Gorzelak-Nieduży, rzeczniczka prasowa marszałka województwa podkarpackiego.

Zdaniem prezesa spółki Przewozy Regionalne Tomasza Moraczewskiego, największym czynnikiem wpływającym na rosnące koszty przewozów regionalnych jest opłata za dostęp do torów, jakie spółka ponosi na rzecz Polskich Linii Kolejowych. Te z kolei są w tak fatalnym stanie, że coraz więcej osób korzystających z linii Jasło-Zagórz i dalej w kierunku granicy ze Słowacją, rezygnuje z tej formy transportu i wybiera inne środki komunikacji. Stąd niskie przychody ze sprzedaży biletów na tej trasie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył aż 49 milionów euro czyli 200 milionów złotych na rewitalizację regionalnych linii kolejowych, w tym na prace na linii Jasło – Zagórz. Aby można było rozpocząć te inwestycje, niezbędne jest przygotowanie przez PKP PLK studium wykonalności, które pozwoli na rozpoczęcie dalszych prac. – podkreśla Aleksandra Gorzelak-Nieduży.

Z kolei wicemarszałek Bogdan Rzońca dodał, że samorząd województwa podjął starania o nowe autobusy szynowe, na których zakup zabezpieczono w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 około osiemdziesięciu milionów złotych.

Wykorzystanie autobusów szynowych w znaczący sposób obniży koszty przewozów kolejowych na liniach regionalnych. – dodaje rzeczniczka marszałka.

W dzisiejszym spotkaniu ze strony Zarządu Województwa Podkarpackiego wzięli udział: marszałek Zygmunt Cholewiński oraz wicemarszałek Bogdan Rzońca, natomiast ze strony Przewozów Regionalnych: prezes spółki Tomasz Moraczewski i dyrektor Podkarpackiego Oddziału Spółki PR Jerzy Churawski.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE