Informacje

Bolesna rocznica zbrodni katyńskiej w cieniu narodowej tragedii (foto)

W Kołaczycach pod obeliskiem upamiętniającym ośmiu oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez Sowietów w Charkowie i Katyniu w kwietniu 1940 roku, pochodzących z terenu gminy Kołaczyce, odbyły się uroczystości upamiętniające siedemdziesiątą rocznicę zbrodni dokonanej na polskich jeńcach wojennych przez NKWD.

Na skwerze katyńskim zgromadziły się liczne poczty sztandarowe, władze miasta i gminy Kołaczyce, przedstawiciele Wojska Polskiego, kombatanci, rodziny katyńskie, przedstawiciele wszystkich organizacji z terenu gminy, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz zaproszeni goście. Dla miejscowej społeczności tegoroczna uroczystość miała szczególny wymiar, ponieważ została poświęcona nie tylko ofiarom zbrodni sprzed siedemdziesięciu lat, ale również wszystkim, którzy zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.

W tym roku uroczystości katyńskie zbiegły się ze straszną tragedią, która wydarzyła się pod Smoleńskiem. Wychodząc naprzeciw życzeniom pana prezydenta, życzeniom tych osób, które mu towarzyszyły w samolocie, chcieliśmy pokazać, że czcimy ofiary Katynia. Przy okazji w czasie dzisiejszej, bardzo żałobnej uroczystości, wspominaliśmy wspaniałych ludzi, którzy zginęli w tej katastrofie, tragicznej katastrofie dla naszego narodu, a także dla Podkarpacia i powiatu jasielskiego. Chcieliśmy w ten sposób choć w części uczcić pamięć po panu prezydencie Lechu Kaczyńskim, jego małżonce, po osobach, które są związane z województwem podkarpackim, a szczególnie po nieodżałowanym mężu stanu Stanisławie Zającu, który jest nam wszystkim bardzo bliski. – powiedziała Małgorzata Salacha, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce.

Podczas uroczystości Małgorzata Salacha wspominała również o spotkaniu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielami miast kazimierzowskich, na które do Warszawy została zaproszona również delegacja z Kołaczyc.

Dokładnie pamiętam datę, chyba będę pamiętała całe życie, 4 marca, kiedy w rocznicę urodzin Kazimierza Wielkiego miasto Kołaczyce zostało zaproszone do Pałacu Namiestnikowskiego na spotkanie z panem prezydentem. Dzisiaj podwójnie ta uroczystość odbija się w moich emocjach. Patrząc na zdjęcia, przypominając sobie słowa zamienione z panem prezydentem, z pracownikami jego kancelarii, bo było wielu tych, których dzisiaj już nie ma, będą zawsze w mojej pamięci. Jesteśmy wdzięczni, że zostaliśmy tak wspaniale uhonorowani, że mieliśmy przyjemność spotkać się z nim i zaznaczyć, że na mapie kraju istnieje taka miejscowość jak Kołaczyce. – mówi Małgorzata Salacha.

Podczas uroczystości oddano trzy salwy honorowe. Odbyła się również modlitwa oraz apel poległych:

„Stajemy dziś do apelu w Kołaczycach, by w siedemdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej przywołać pamięć naszych rodaków zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej złożonej na sztandar z hasłem „Bóg, honor, Ojczyzna”. Składamy dziś hołd żołnierzom, którzy oddali swe życie w walce z sowieckim najeźdźcą o wolną i niepodległą Polskę. Wspominamy też męczeństwo Polaków, ich prześladowania, aresztowania oraz deportacje. Symbolem tego męczeństwa stała się zbrodnia katyńska dokonana na polskich jeńcach wojennych. Ich męka i śmierć nie były daremne. Nie uległy zapomnieniu. Oddali życie w imię miłości do ojczystego domu, w nadziei, że odrodzi się Polska niepodległa, suwerenna i demokratyczna.”

Pod obeliskiem, na którym wyryto nazwiska oficerów zamordowanych przez NKWD: mjr. dypl. Stanisława Cieślika, mjr. łącz. Jana Antoniego Gustka, mjr. piech. Andrzeja Józefa Miki, mjr. piech. st. sp. Stanisława Soczka, ktp. Karola Glazura, kpt. piech. Antoniego Mulińskiego, por. Ludwika Nowaka oraz ppor. piech. Jana Władysława Sarny, złożono symboliczne wiązanki kwiatów.

Obchody rocznicowe zakończyły się w Gminnym Ośrodku Kultury uroczystą akademią, przygotowaną przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach.

SERWIS FOTO:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE