Informacje

Dębowiec: konkurs „Upiększamy nasze obejścia 2010”

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dębowiec organizuje konkurs gminny „Upiększamy nasze obejścia”.

W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy. Celem konkursu jest promocja estetycznie zagospodarowanych terenów przydomowych.

Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach:
– dla gospodarstw rolnych będących płatnikami podatku rolnego (gospodarstwo powyżej 1 ha gruntów),
– dla pozostałych mieszkańców – właścicieli działek do 1 ha

W konkursie będą brane pod uwagę następujące elementy:
– architektura ogrodowa i dostosowanie jej do pełnienia właściwej funkcji,
– odpowiedni dobór nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów,
– ukwiecenie balkonów,
– prawidłowa pielęgnacja roślin,
– ogólne wrażenie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosimy o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy w Dębowcu w pokoju nr 3 lub Sołtysa Wsi od 15.05.2010 r. do 30.05.2010 r.

Zapraszamy do licznego udziału w konkursie.

(UG w Dębowcu)

SŁOWA KLUCZOWE