Kultura | rozrywka | edukacja

Spotkanie z laureatem nagrody Kościelskich oraz prelekcja „Przesłanie Pana Cogito” (zapowiedź)

12 maja 2010 r. o godz. 8.30 w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle odbędą się zajęcia dla najmłodszych czytelników „Kiedy świat był jeszcze młody”, będą to tradycyjne zabawy prowadzone przez Grupę Ani Musz w ramach projektu „Lacrosse”.

Zapowiedź imprezy

O godz. 10.00 w Czytelni Głównej MBP w Jaśle odbędzie się spotkanie z Tadeuszem Dąbrowskim, laureatem nagrody Kościelskich w 2009 r.za tomik Czarny kwadrat, który wyróżniono za „…oryginalność poetycką, wyrażającą się odwagą w traktowaniu trudnych zagadnień artystycznych i światopoglądowych…”.

Poeta zajmuje się w swoich tekstach rzeczami największej elementarnej wagi; pisze o Bogu i wierze, o miłości, o erotycznym łaknieniu, uczuciach synowskich i rodzicielskich, o dobru i złu, o śmiertelnej chorobie i o samej śmierci. Ale unika skutecznie patosu – tak o poezji Tadeusza Dąbrowskiego powiedział w laudacji członek jury Jerzy Jarzębski.

Tadeusz Dąbrowski mieszka w Gdańsku, oprócz poezji pisze eseje, zajmuje się krytyką literacką. Jest redaktorem dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Jest autorem pięciu książek poetyckich: Wypieki, e-mail, mazurek, Te Deum oraz Czarny kwadrat (2009).

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Twórcy, Słowa, Obrazy”, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad projektem objęły: VIA – Katolickie Radio Rzeszów i TV Obiektyw.

O godz. 16.00 zapraszamy do Czytelni Głównej na prelekcję Barbary Sokołowskiej i Kamila Sokołowskiego „Przesłanie Pana Cogito”. „Przesłanie Pana Cogito” jest chyba najbardziej znanym i cytowanym wierszem Herberta. Jest to ostatni utwór ze zbioru „Pan Cogito” i stanowi jego przesłanie. Wymyślona przez autora postać Pana Cogito, który pojawia się w wielu wierszach, nie tylko z tego tomu, jest alter ego poety, formą ironicznego dystansu do samego siebie.

Kamil Sokołowski – filozof, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, tłumacz. Prowadził wykłady i warsztaty między innymi z użyciem autorskich metod dydaktycznych (gry parlamentarne i strategiczne).

Barbara Sokołowska – doktor nauk humanistycznych, nauczycielka w I LO w Jaśle, prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie, publikuje recenzje m.in. w „Nowej Okolicy Poetów” i „Toposie”.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu V Festiwal Poezji i Prozy, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorami V Festiwalu są: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla St. Leszczyńskiego i II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego. Sponsorem jest Zakład Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. Patronat medialny nad Festiwalem objęły: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny”, TVJ Telewizja Kablowa Jasło.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE