Kultura | rozrywka | edukacja

Promocja książki „Solidarność jasielska 1980-1989” (zapowiedź)

9 listopada 2010 r. o godz. 11.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na promocję książki Ewy Jaworskiej „Solidarność jasielska 1980-1989”.

Zapowiedź wydarzenia
Zapowiedź wydarzenia

Ewa Jaworska z d. Cieniek – studia pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zakończyła pracą magisterską „Pedagogiczny aspekt Solidarności jasielskiej” pod kierunkiem dr Marii Szańca.

„…Niniejsza publikacja jest uzupełnioną o dodatkowe informacje pracą magisterską na temat: Pedagogiczny aspekt „Solidarności” jasielskiej, której promotorem i głównym inspiratorem była dr Maria Szańca – osoba o wielu talentach i niezwykłej osobowości, z którą intelektualny kontakt doprowadził do wzbogacenia mojego myślenia o wielu kwestiach. Praca ta jest jednocześnie wynikiem otwartości i serdeczności wielu osób, bez których pomocy i wsparcia nie mogłaby powstać…” – pisze autorka we wstępie do książki „Solidarność jasielska 1980-1989”.

W książce zostały opisane strajki i budowanie struktur związkowych w jasielskich zakładach pracy, osobne rozdziały poświęcone są „Solidarności” na Ziemi Jasielskiej w latach 1980-1981 oraz wprowadzeniu stanu wojennego i represjom z nim związanym, obszernie przedstawiono działalność jasielskiej „Solidarności” w podziemiu.

„Ewa Jaworska w książce „Solidarność jasielska 1980-1989” przedstawia ruch społeczny „Solidarność” na Ziemi Jasielskiej, od momentu jego powstania w 1980 roku, poprzez wydarzenia związane z wprowadzeniem stanu wojennego, do roku 1989. Autorka ukazała ludzi tamtych czasów. Często poniżanych, więzionych, represjonowanych, lecz wierzących w swe ideały, walczących o słuszną sprawę. Największą wartością pracy są zawarte w niej relacje działaczy związkowych, którzy byli zaangażowani w powstanie, rozwój i działalność związkową…” – fragment recenzji dr Marii Szańca.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE