Kultura | rozrywka | edukacja

X Andrzejkowe Spotkania Taneczne (zapowiedź)

Jeszcze tylko do czwartku (18 bm.) przyjmowane będą zgłoszenia zespołów do organizowanych przez Jasielski Dom Kultury X Andrzejkowych Spotkań Tanecznych. Przegląd odbędzie się 30 listopada br., a wezmą w nim udział zespoły taneczne działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca i innych placówkach kultury.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych (do 12 lat i powyżej 12 lat) oraz dwóch kategoriach tanecznych (Inscenizacja taneczna i taniec nowoczesny). Jury oceni opracowanie choreograficzne, dobór repertuaru, muzyki i kostiumów, technikę wykonania oraz wyraz artystyczny. Najlepsi otrzymają nagrody.

Celem imprezy jest prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, popularyzacja zespołowych form tanecznych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tanecznymi, a także propagowanie tańca jako sposobu rozwoju własnej osobowości oraz rozbudzanie zainteresowania tańcem – mówi Katarzyna Korona, instruktorka tańca w JDK, tancerka i choreografka.

Szczegółowych informacji na temat konkursu i warunków uczestnictwa udziela Katarzyna Korona, tel. 13 44 35 165. Dostępne są także, podobnie jak karty zgłoszeń, na stronie internetowej JDK: www.jdkjaslo.pl

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE