Informacje

Nowy dyrektor ZMKS wyłoniony: „będzie naprawiał przedsiębiorstwo”

40-letni Piotr Wojnarowicz wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle. Przed nowym szefem przedsiębiorstwa poważne zadanie: ratowanie zadłużonego miejskiego przewoźnika przed likwidacją.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Piotr Wojnarowicz, nowy dyrektor ZMKS Jasło.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle został ogłoszony 31 grudnia 2010 roku ze względu na to, że dotychczas pełniącemu obowiązki Zdzisławowi Wilisowskiemu z końcem roku wygasła umowa. Procedura zmierzająca do wyłonienia nowego szefa miejskiego przewoźnika przebiegała dwuetapowo: formalnego, w którym kandydaci składali oferty w oparciu o wymagane dokumenty. W drugim komisja konkursowa, w skład której wchodzili: zastępca burmistrza Andrzej Kachlik, dwóch pracowników Urzędu Miasta: Paweł Rzońca i Tadeusz Betlej, przedstawiciel Rady Miejskiej Tadeusz Stachaczyński oraz związkowcy z ZMKS-u: Bogusław Janowiec i Andrzej Mijal, przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne.

W konkursie na dyrektora wystartowało pięciu kandydatów, co mnie bardzo cieszy. – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła. – Jeżeli chodzi o wyłonienie ostatecznej kandydatury, czyli tej osoby, która zdecyduje się podjąć trud tych działań, po zorientowaniu się w całej sytuacji pierwotnie osoba, która miała największą ilość punktów, czyli Tomasz Sarnowski, nie zdecydował się podjąć tego wyzwania. Z panem Sarnowskim rozmawialiśmy i nie doszło do podpisania umowy. W ścisłym finale były dwie osoby. Piotr Wojnarowicz został tą osobą, która będzie „naprawiać” ZMKS.

Według oceny komisji konkursowej Wojnarowicz wykazał się dobrą wiedzą ogólną i specjalistyczną dotyczącą stanowiska podlegającego naborowi. „Posiada predyspozycje i umiejętności, które pozwalają na prawidłowe wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora ZMKS w Jaśle” – czytamy w uzasadnieniu.

Jest osobą, z którą wiążę nadzieje, jeżeli chodzi o wyprowadzenie ZMKS-u z tej trudnej sytuacji. – podkreśla Andrzej Czernecki.

Nowy dyrektor rozpoczął swoje urzędowanie od zapoznania się z pracownikami, przyjrzenia się zapleczu techniczno-magazynowemu oraz analizy słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa.

Wprowadził mnie burmistrz Czernecki. Wspólnie przeszliśmy przez Zakład poznać pracowników, zobaczyć jak Zakład wygląda od wewnątrz, stan osobowy będący na tej zmianie, jak również czym w tym momencie dysponuje zakład mechaniczny. – mówi Piotr Wojnarowicz. – Elementarnym zajęciem w pierwszych dniach będzie przeanalizowanie możliwości zniesienia kosztów bezpośrednio wynikających z działalności Zakładu, a co do szerszej wizji, to muszę przeprowadzić pewne obserwacje, porozmawiać z władzami miasta o ewentualnym rozwoju przedsiębiorstwa. – dodaje.

Przed południem przejął gabinet po Zdzisławie Wilisowskim, który nie chciał nam skomentować w jakiej sytuacji pozostawił swojemu następcy przedsiębiorstwo. A ta, według informacji przekazywanych przez władze miasta, jest dramatyczna.

Pomijam sytuację finansową firmy, dosyć ubogie i stare zaplecze mechaniczno-magazynowe, pozostawiający wiele do życzenia stan wizualny jak też bezpieczeństwa w Zakładzie, aczkolwiek to możemy więcej powiedzieć na ten temat za parę dni. – mówi Wojnarowicz. – Ogólne spotkanie z pracownikami, ze związkami i z burmistrzem będzie zorganizowane w przyszłym tygodniu. Co do daty poinformuję później, ponieważ muszę tak to zorganizować, żeby to miało jak najmniejszy negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Wiemy, że większość to są kierowcy, a kierowcy muszą jeździć.

40-letni Piotr Wojnarowicz, żonaty, ojciec dwóch synów. Ukończył Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa o specjalizacji: organizacja i zarządzanie transportem samochodowym. Pracował w ZPC Liwocz S.A., gdzie m.in. pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego. Był również kierownikiem wydziału Serwis Elektroniki Biurowej w Mikrotech S.A., członkiem zarządu  P.P.H.U „Eko-Energia” sp. z o.o., a w latach 2008-2010 pełnił funkcję dyrektora operacyjno-zarządzającego P.P.H.U „Eko-Energia” sp. z o.o. Ukończył ministerialny kurs na Członków Zarządów, jak również Członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W listopadowych wyborach samorządowych kandydował do Rady Miejskiej Jasła z list Komitetu Wyborczego Wyborców „Jaślanie”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Do zadań nowego dyrektora Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej będzie należało: kierowanie i koordynowanie pracami Zakładu; ustalanie organizacji wewnętrznej Zakładu, opracowywanie planów finansowo-rzeczowych i zapewnianie prawidłowego wykorzystania środków dla optymalnej realizacji celów i zadań; racjonalne gospodarowanie taborem i sprzętem, zapewnianie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz informowanie burmistrza miasta o istotnych problemach w realizacji zadań mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Zakładu; prowadzenie właściwej polityki kadrowej i płacowej; dokonywanie szczegółowego podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności pomiędzy pracownikami; zapewnienie właściwej organizacji, przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; zawieranie umów w ramach posiadanych uprawnień.

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nowy dyrektor ZMKS wyłoniony: „będzie naprawiał przedsiębiorstwo””

  1. Panie Piotrze naprawiajmy dalej ten POPISowski ciemnogród! Jaślanie górą oby tak dalej!! Za 4 lata Jasło będzie kwitło, a tym którym się nie podoba władza niech wyjadą z Jasła, tak jak robiła to młodzież za czasów rządu PISu!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Liczyłam na to, że będzie lepiej za rządów Pana Czerneckiego. Nowy Pan Dyrektor z pewnością angażował się w kampanię Pana Burmistrza, skoro reprezentuje ten sam KWW. TKM dobrze się ma i nadal trwa. Porażka …

  3. Ile w tym dyrektorze dyrektora
    A ile ingerencji pana wiceburmistrza Kachlika.
    Kto się nie obawia, ręka w górę?
    Co na ten temat sami pracownicy?