Kultura | rozrywka | edukacja

Trwa XIV Akcja „Noworoczny Dar”: występy przedszkolaków

Przedszkolaki rozpoczęły w poniedziałek (10 bm.) prezentacje artystyczne, odbywające się w ramach XIV Akcji charytatywnej „Noworoczny Dar”, zbiórki funduszy na wsparcie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Fot. Jasielski Dom Kultury
Fot. JASIELSKI DOM KULTURY

Prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży, połączone ze zbiórką wolnych datków podczas występów oraz w szkołach i przedszkolach, towarzyszą od początku każdej akcji „Noworoczny Dar”. W tym roku młodzi ludzie występują na scenie JDK od 10 do 13 stycznia. Programy artystyczne wystawiane są także w szkołach.

W poniedziałek na scenie JDK można było kolejno podziwić dzieci z przedszkoli: numer 6, 9, 1, Prywatnego Bajkowego Przedszkola, PM nr 12, nr 2, 3, 10 i 11.

We wtorek (11 bm.) programy artystyczne wystawią uczniowie jasielskich szkół podstawowych numer 4, 1 i 2 (początek o godz. 9), w środę (12 bm.) – gimnazjaliści z Zespołu Szkół Miejskich nr 5 i Gimnazjum nr 1 (początek o godz. 10), a w czwartek (13 bm.) – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół nr 4, I LO, ZS Budowlanych oraz ZS nr 3 (początek o godz. 9).

***

Akcja „Noworoczny Dar 2011” rozpoczęła się tradycyjnie kwestą uliczną, prowadzoną przez uczniów jasielskich szkół w pierwszą niedzielę po Nowym Roku. Zebrane w tym dniu pieniądze zostały wpłacone na konto akcji. Czek z całą uzbieraną sumą zostanie uroczyście przekazany dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle podczas koncertu finałowego, który odbędzie się 11 lutego br. w JDK. Każdy może pomóc

Ojcowie Franciszkanie – wzorem poprzednich lat – udostępnili na potrzeby akcji specjalne konto: Bank PKO S.A. I Oddział Jasło: 75124023371111000037403607 z dopiskiem „Noworoczny Dar”, na które każdy można wpłacić dowolną kwotę. Wszystkie datki są mile widziane.

Organizatorami XIV akcji „Noworoczny Dar” tradycyjnie są: Jasielski Dom Kultury i Parafia Franciszkanów w Jaśle, a instytucjami wspierającymi – pozostałe parafie i placówki oświatowe.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE