Kultura | rozrywka | edukacja

W bożonarodzeniowym nastroju: finał „Na nutę kantyczek”

Dwanaścioro solistów i dziesięć zespołów, laureatów XVI Konkursu kolęd i pastorałek „Na nutę kantyczek”, wystąpiło w koncercie galowym, który odbył się 8 stycznia w Jasielskim Domu Kultury, pod patronatem burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego i dziekana Dekanatu Jasło Wschód ks. Zbigniewa Irzyka. Wypełniająca salę JDK po brzegi publiczność usłyszała najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, we wspaniałym wykonaniu uczniów i przedszkolaków, a na zakończenie razem z nimi zaśpiewała „Wśród nocnej ciszy”.

Fot. Jasielski Dom Kultury
Fot. JASIELSKI DOM KULTURY

Koncert został połączony z uroczystością wręczenia nagród i wyróżnień – figurek aniołów i upominków-uczestnikom konkursu oraz podziękowań dla ich opiekunów i sponsorów imprezy. Całość poprowadziła Helena Gołębiowska. Występy laureatów rozpoczęła uzdolniona młodziutka jaślanka Kasia Preisner, przygotowana przez mamę, kolędą „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Po niej Katarzyna Wilczek z Nowego Sącza zaprezentowała pastorałkę „Oj maluśki”. Później widownia miała okazję oklaskiwać bardziej i mniej znane kolędy i pastorałki m.in.: „Małego aniołeczka”, „A to komu aniołkowie tak prześlicznie grają”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Jam jest Dutka”, „Hej bracia czy śpicie”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Zaśnij Dziecino” i „Nie było miejsca dla Ciebie”.

Po zakończeniu występów patroni konkursu: burmistrz Andrzej Czernecki i ks. dziekan Zbigniew Irzyk oraz dyr. JDK Krystyna Kasprzyk wręczyli laureatom nagrody i wyróżnienia.

Organizatorem konkursu był Jasielski Dom Kultury, a sponsorami: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle oraz firmy MPM i Dagmara.

***

W rozegranym w grudniu ubiegłego roku konkursie wzięły udział dzieci z pięciu jasielskich przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i małopolskiego, m.in. z Rzeszowa, Stalowej Woli, Nowego Sącza, Dębicy, Strzyżowa i Libuszy. Jurorzy ocenili łącznie 58 prezentacji (12 przedszkolnych, 46 uczniowskich). W eliminacjach wystąpiło, w różnych kategoriach, 37 solistów i 21 zespołów. Komisja artystyczna oceniająca prezentacje przedszkolaków (instruktorka muzyki w JDK Ewa Grzebień, nauczyciel muzyki SOSW w Jaśle Piotr Larysz i instruktor muzyki w JDK Wojciech Nowicki) przyznała 3 nagrody i 4 wyróżnienia, natomiast jurorzy oceniający występy uczniów (redaktorzy muzyczni Radia Rzeszów Zofia Stopińska i TVP Rzeszów Jerzy Dynia oraz muzyk, wicedyrektorka SOSW w Jaśle Jolanta Jaracz) – 19 nagród i 12 wyróżnień.

NAGRODZENI

Przedszkolaki: 1. duet „Kubuś i Michałek” (Przedszkole Miejskie nr 10 w Jaśle), zespół „Motyle” (PM nr 3 w Jaśle), duet „ Natalia Hendzel i Ania Tomasik” (PM nr 3 w Jaśle); uczniowie szkół podstawowych, soliści: 1. Wioletta Smajdor (Pałac Młodzieży w Nowym Sączu), Katarzyna Wilczek (SP nr 7w Nowym Sączu), 2. Hubert Reczek (JDK), 3. Katarzyna Preisner (Jasło), 4. Nicola Bobek (SP w Szufnarowej), 5. Bartłomiej Piwowar (Dom Kultury Sokół w Strzyżowie); zespoły: 1. „Bemolki” (Zespół Szkół w Święcanach), 2. „Rzeszowianka” (MDK w Rzeszowie), 3. „Presto” (ZSP w Tarnowcu); gimnazjaliści, soliści: 1. Klaudia Malarczyk (Zespół Szkół Publicznych w Libuszy), Marcin Ogrodnik (DK Sokół w Strzyżowie), 2. Patryk Maślach (MDK w Stalowej Woli), zespoły: 1. „Akord” (PM w Nowym Sączu), 2. „Brevis” (ZS w Bliznem), „Chromatica” (ZSP w Święcanach); uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 1. Karolina Chmiel (Vocal studio w Dębicy), Agnieszka Krajewska (PM w Nowym Sączu), 2. Kinga Cieśla (Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie), zespoły: 1. „Regnum sonoris” (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Libuszy).

WYRÓŻNIENI
Przedszkolaki: Anna Przetacznik i Joanna Wojnarowicz (PM nr 10 w Jaśle), Dominika Sęka (PM nr 6 w Jaśle), zespół „Motyle” (PM nr 2 w Jaśle), zespół „Wesołe Aniołki” (PM nr 6 w Jaśle); uczniowie szkół podstawowych: Julia Surowiec (Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli), Katarzyna Ślusarczyk (SP nr 2 w Osobnicy), Marcin Kosiński (Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu), Maria Socha (Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie), Julia Zielińska (SP nr 4 w Jaśle), zespoły: „Cantabile” (Państwowa Szkoła Muzycznej I st. w Jaśle), „Camerato” (Pałac Młodzieży w Nowym Sączu), „Minima” (Zespół Szkół w Bliznem); gimnazjaliści: Anna Pater (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Libuszy), zespół „Prymka” (MDK w Stalowej Woli); uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: Klaudia Szydełko (Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie)
Wyróżnienie specjalne za walory wykonawcze: Agnieszka Grębosz (Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie)
Ponadto komisja oceniająca uczniów postanowiła uhonorować dyplomami nauczycieli szczególnie zasłużonych w przygotowaniu podopiecznych do konkursu: Katarzynę Moździerz, Dorotę Szymbarę, Iwonę Stryczniewicz, Barbarę Szlachtę, Ewę Maciejczyk, Monikę Piętę, Martę Kapałę i Barbarę Myśliwiec.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE