Kultura | rozrywka | edukacja

„Całe Jasło Czyta Dzieciom”. terazJaslo.pl wśród wyróżnionych

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle podziękowała sprzymierzeńcom akcji „Całe Jasło Czyta Dzieciom” za rok szkolny 2009/2010, którzy na różne sposoby wspierali działania placówki w mieście i powiecie jasielskim w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W gronie wyróżnionych partnerów biblioteki znalazła się redakcja portalu regionalnego terazJaslo.pl.

Jasielska biblioteka już od dziewięciu lat aktywnie włącza się w zainaugurowaną przez zainaugurowaną przez Fundację „ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom” z Warszawy ogólnopolską kampanię społeczną. W jej ramach w oddziale dla dzieci oraz trzech filiach placówki przez cały rok szkolny organizowane są różnego rodzaju spotkania czytelnicze, których zadaniem jest propagowanie wśród najmłodszych czytelników i ich rodziców idei głośnego czytania.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

To jest zupełnie wyjątkowa akcja, jedna z najbardziej szlachetnych jakie odbywają się w Jaśle, bo przecież dajemy dzieciom przepustkę do świata wiedzy. – podkreśla Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła. – Chyba piękniejszej misji być nie może. Naszym obowiązkiem jest zaszczepienie w dziecku potrzeby czytania. Z tego obowiązku, dzięki tej akcji, możemy się w sposób wyjątkowy wywiązywać. Tutaj słowa podziękowania dla wszystkich osób, które uczestniczą w tej akcji od lat, bo ona od 2001 roku w Jaśle istnieje i się wspaniale rozwija. Zresztą świadczą o tym dyplomy i statuetki, które były dzisiaj prezentowane jako nagrody dla jasielskiej biblioteki. – dodaje.

Fundacja ABCXXI kilkukrotnie nagradzała działania jasielskiej biblioteki. Za działalność w roku szkolnym 2002/2003 otrzymała Statuetkę, w 2003/2004 – Medal, a w 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 Super Statuetkę.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Bardzo się cieszymy, że te nasze działania są wysoko ocenione przez Fundację, ale też cały czas mamy takie przekonanie, że te osiągnięcia nasze są możliwe dzięki nie tylko ciekawym działaniom programowym, ale też dzięki temu, że tak wielu mamy przyjaciół, sprzymierzeńców zarówno samego działania związanego z głośnym czytaniem, jak też – mamy nadzieję – przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. To nas bardzo cieszy. Co raz trudniej nam się pracuje, bo trudno utrzymać wysoki poziom. To zawsze jest trudniejsze. Na pewno jest też tak, że pracujemy po to, żeby były nagrody. Nagrody trafiają się po drodze, kiedy prowadzimy te nasze działania. – powiedziała Małgorzata Piekarska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Nagrodzona została również indywidualnie pani dyrektor. W trakcie jednego ze spotkań w ramach akcji „Całe Jasło Czyta Dzieciom” otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall.

Myślę, że to wspaniały symbol. Świadczy o tym, jak bardzo cenimy ludzi, którzy potrafią proponować młodym ludziom książkę jako sposób na spędzenie czasu. – mówi Antoni Wydro, Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie.

Jak podkreśliła Małgorzata Piekarska, osiągnięcie tych sukcesów było możliwe dzięki pomocy i zaangażowaniu sponsorów oraz współorganizatorów aktywnie uczestniczących w podejmowanych przez placówkę działaniach kulturalno – edukacyjnych.

To dla nas istotne, że tak wiele osób znaczących w naszym środowisku lokalnym każdego roku włącza się do tych działań. Ale też jest rzeczą ważną, żeby świadomie do tych działań wprowadzać urozmaicenie. To nie są tylko wielkie spektakularne akcje, my czytamy na co dzień. Czytamy nie tylko w oddziale dla dzieci, ale także w trzech filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. To jest bardzo ważne. Nie ma znaczenia czy się czyta dla 150 dzieci czy 200 dzieci, czy się czyta dla 5 dzieci. To jest tak samo ważne, ważne żeby zainteresować, żeby dzieci czuły w tym przyjemność. – dodaje Piekarska.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Kurator Oświaty podczas lokalnego finału akcji składał gratulacje dla wszystkich jej sprzymierzeńców. – To niesłychanie ważna akcja. Niezmiernie cieszy nas, że ona się tak wspaniale rozwija. Dlatego bardzo dziękuję jasielskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej za to, że tak aktywnie uczestniczy w tych akcjach. Za to, że tak potrafi zaktywizować wszystkie środowiska szkolne, przedszkolne, że potrafi dotrzeć nawet do rodziców i uświadomić im jak ważną rzeczą jest czytanie od najwcześniejszych lat.

W trakcie dzisiejszego podsumowania kampanii, partnerzy akcji otrzymali z rąk burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego oraz dyrektor MBP Małgorzaty Piekarskiej przyznane na wniosek placówki przez Zarząd Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” okolicznościowe dyplomy, podpisane przez prezes fundacji Irenę Koźmińską oraz wiceprezes Kingę Rusin.

Podziękowanie otrzymali: Urząd Miasta w Jaśle, Karpacka Spółka Gazownicza Oddział w Jaśle, Bank PEKAO S.A. I Oddział w Jaśle, Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle, Piekarnia Jana Wątroby, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, przedszkola i szkoły podstawowe z terenu miasta oraz przedstawiciele lokalnych mediów: prasy, telewizji, radia oraz portali internetowych. Dyplom w imieniu naszej redakcji odebrał Daniel Baron.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Daniel Baron odbiera podziękowanie dla redakcji portalu regionalnego terazJaslo.pl.
© Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Dyrektor Małgorzata Piekarska podziękowała również wszystkim pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, a szczególnie bibliotekarzom prowadzącym zajęcia w ramach kampanii „Cała Jasło Czyta Dzieciom”: Magdalenie Chart, Marcie Gąsiorowskiej, Annie Gubernat-Rutanie, Elżbiecie Gajeckiej, Wiesławie Warchoł, Renacie Grzegorczyk i Annie Zabłockiej.

Relacja portalu terazJaslo.pl z podsumowania akcji:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE