Informacje

Dzień Otwarty w PSW – zobacz jasielską uczelnię „od środka”

Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle oraz Samorząd Studentów zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych – w szczególności maturzystów oraz wszystkich zainteresowanych na „Dzień Otwarty”.

Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

25 marca 2011 roku w godzinach 11:00 – 16:00 w siedzibie Uczelni przy ul. Na Kotlinę 8, będzie można zapoznać się m.in. z:

– zasadami rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz na studia podyplomowe

– ofertami zagranicznych praktyk

– działalnością Biura Karier

– pracą dziekanatu

– pracą Samorządu Studenckiego

Osoby, które odwiedzą Podkarpacką Szkołę Wyższą będą miały okazję dowiedzieć się jak wygląda studiowanie na poszczególnych kierunkach i jakie mają perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów. Przyszli studenci będą mieli możliwość sprawdzenia w jakich warunkach przyjdzie im studiować. Zobaczą aule, sale ćwiczeniowe, nowoczesną pracownię komputerową i bibliotekę oraz będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach. Ponadto każdy z odwiedzających będzie miał okazję spotkać się i porozmawiać z kadrą dydaktyczną, przedstawicielami Kół Naukowych oraz ze studentami.

Na wszystkich gości czekają konkursy z nagrodami.

Więcej informacji można uzyskać:
na stronie internetowej – www.psw.jaslo.pl
lub pod numerem telefonu – 13 445 95 13

(Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE