Informacje

Kołaczyckie Liceum – „szlifierka” talentów!

„Często wielkie talenty pozostają w ukryciu.” – powiedział Plaut. Podobno w każdym człowieku drzemie jakiś talent, który odkryty i wzbogacany potrafi zaowocować, nie zauważony – ginie.  „Wyszukiwanie” i rozwijanie talentów to jedno z zadań, które nałożyło na współczesną szkołę Ministerstwo Edukacji Narodowej, ogłaszając rok szkolny 2010/ 2011 Rokiem Odkrywania Talentów.

Fragment plakatu
© FRAGMENT PLAKATU PROMUJĄCEGO AKCJĘ

W każdym środowisku szkolnym są przecież „diamenty”, które trzeba tylko „wydobyć” i „oszlifować”, by rozbłysły pełnym blaskiem. Misją szkoły jest zatem pomoc uczniowi, by uwierzył w siebie, dostrzegł swój dar i chciał go pomnażać. Kołaczyckie Liceum z powodzeniem realizuje to zadanie, o czym świadczy przyznany właśnie szkole przez MEN tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Dewizą w pracy dydaktyczno – wychowawczej Kołaczyckiego Liceum są słowa: Każdy uczeń może osiągnąć sukces! Motywowani i wspierani przez swoich nauczycieli uczniowie mogą zaistnieć na szkolnej scenie, doskonalić sportowe pasje, rozwijać uzdolnienia przedmiotowe, wcielać w życie idee wolontariatu.  Po trudach, po żmudnym procesie przełamywania nieśmiałości uczeń odkryje w sobie „skarb”, który rozbłyśnie na scenie, … parkiecie, …boisku sportowym. Uwierzy w swoje zdolności organizacyjne, przywódcze, potrzebę pomocy, obywatelskiej aktywności. Osiągnie sukces w zawodach, konkursie przedmiotowym. Talent to przecież „wiara, że umie się coś zrobić”.

Fot. archiwum LO w Kołaczycach
© Fot. ARCHIWUM LO W KOŁACZYCACH

„Uzyskanie pierwszego wśród szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tytułu jest efektem systematycznej pracy nad rozwijaniem uczniowskich pasji i umiejętności.  Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym  zadecydowały o przyznaniu szkole w poprzednich latach certyfikatów: „Szkoły z klasą” i „Szkoły Marzeń”. Nadane prze MEN wyróżnienie potwierdza więc wysoką jakość pracy naszej placówki” – stwierdza Dyrektor Antoni Salacha.

Tytuł jest dla szkoły wyzwaniem, by zadanie „szlifowania” różnorakich talentów wypełniać jeszcze lepiej i nie zawieść przede wszystkim tych, którzy nam swoje „talenty” powierzyli.

(LO w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE