Informacje

Kultywują historię naszego regionu. Wspomóż ich 1% podatku

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego od blisko pół wieku stoi na straży kultywowania pamięci o historii naszej „małej ojczyzny”. Szeroka działalność prowadzona przez jej członków w trosce o krzewienie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego finansowana jest dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta oraz lokalnych przedsiębiorstw, jednak środki te są niewystarczające. Dlatego za naszym pośrednictwem organizacja zwraca się do mieszkańców o przekazanie jej 1 procenta podatku dochodowego.

Felicja Jałosińska, prezes SMJiRJ. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego przejęło schedę po komitecie organizacyjnym obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Jasłu przez króla Kazimierza Wielkiego, które miały miejsce w 1965 roku. Organizacja została oficjalnie zarejestrowana kilka miesięcy później, a dokładnie w styczniu 1966 roku.

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego ma bardzo szeroki zakres działania. – podkreśla Felicja Jałosińska, wieloletnia prezes stowarzyszenia (zdjęcie obok). – Taką szczególną działalnością promocyjną miasta i regionu to nasze wydawnictwa. Mamy ponad 70 pozycji wydawniczych z ISBN i ISSN. Według naszej orientacji w całym województwie i chyba w całej Polsce nie będzie takiego stowarzyszenia, które by tyle wydało pozycji tak wartościowych dla historii miasta i regionu.

Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, ale to właśnie Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego było jednym z pomysłodawców i założycieli Muzeum Regionalnego.

Dzięki temu, że stowarzyszenie wspólnie z PTTK zbierało okazy muzealne to byliśmy twórcą powstania muzeum, które w chwili rejestracji miało ponad tysiąc eksponatów. – mówi pani Felicja.

Pod redakcją członków stowarzyszenia cyklicznie wydawane są m.in. „Roczniki jasielskie”, „Kalendarium dziejów Jasła”, ale też publikacje ściśle nawiązujące do danego zagadnienia, na przykład starej nekropolii przy ulicy Zielonej.

Uważamy, że wszystko jest wartościowe. Trudno jest nam ocenić wartość tego, co my robimy. – zaznacza Jałosińska. – Wydaliśmy ostatnio w ubiegłym roku zabytkowe groby na Starym Cmentarzu. Stary cmentarz został wpisany do rejestru zabytków w 1986 roku, oczywiście na wniosek stowarzyszenia. My posiadamy w swoim archiwum całą dokumentację historyczną, bo ponad 1500 fiszek opracowanych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i pełną dokumentację z inwentaryzacji z 1975 roku, 1979 roku. Od tamtej pory, według mojego rozeznania, nie było takiej inwentaryzacji. Jedynie był sporządzony katalog parę lat temu przez magistra Bosaka i jego małżonkę.

Główne działania ukierunkowane są jednak na młodzież. To właśnie dla niej corocznie organizowane są Turnieje Wiedzy o Jaśle (w kwietniu br. przypada jubileuszowa – dwudziesta edycja konkursu) czy konkurs fotograficzny „Jasło moje miasto”, z których wyróżnione prace trafiają później do wydawnictw promujących miasto.

Naszym głównym zadaniem jest to, żeby jasielska młodzież znała historię tego miasta. – wyjaśnia Felicja Jałosińska.

Organizacja liczy obecnie około 170 członków w różnym przekroju wiekowym (od 20 do 80 lat), o różnym statucie zawodowym. Łączy ich jednak wspólna pasja – Jasło i wszystko, co związane z ogólną promocją i rozwojem miasta.

Niestety starzejemy się bardzo. Stowarzyszenie ma ponad 45 lat i członkowie mają też odpowiedni wiek. Z tym, że młodzi członkowie też bardzo angażują się. Mam na myśli członków szkolnych kół Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W każdej szkole jest takie koło, które działa prężnie. Biorą udział w Turniejach Wiedzy o Jaśle i z nami współpracują. – podkreśla.

Miłośnicy Jasła, razem z kilkoma innymi organizacjami działającymi na terenie miasta Jasła, zajmuje niewielkie pomieszczenie w siedzibie Jasielskiego Domu Kultury.

Nie możemy korzystać z prelekcji, na które zapraszalibyśmy młodzież. Co prawda, od czasu do czasu udaje nam się to zrobić, bo w ubiegłym roku zorganizowaliśmy prelekcję pod tytułem „Magurski Park Narodowy i jego walory”. Ta prelekcja była organizowana wspólnie z Jasielskim Domem Kultury. Byliśmy zaskoczeni taką popularnością, bo w ciągu dwóch dni uczestniczyło około pięciu tysięcy młodzieży na tych prelekcjach. Trudno, żeby młodzież jasielska pochodząca z różnych środowisk mogła sobie pozwolić na wyjazd do Krempnej i zwiedzić tak szeroki obszar Magurskiego Parku Narodowego. To było dla nas wielką radością, że mogliśmy to bezpłatnie zorganizować dla młodzieży. – mówi.

Do prężnej działalności potrzebne są jednak spore nakłady finansowe. Jedną z form pomocy jest możliwość przekazania jednego procentu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nasze stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego od wielu lat. To była druga organizacja w powiecie jasielskim, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Dwa lata temu uzyskaliśmy 1330 złotych z 1 procenta. W ubiegłym roku niestety otrzymaliśmy tylko 660 złotych. Uważam, że to zostało podyktowane zubożeniem mieszkańców Jasła, a poza tym utworzyło się bardzo dużo organizacji „podpinających się” pod organizacje pożytku publicznego. – powiedziała prezes SMJiRJ.

Co stowarzyszenie chciałoby sfinansować ze zdobytego wsparcia? W planach na najbliższe miesiące, oprócz kontynuowania działalności statutowej, jest zorganizowanie wystawy fotograficznej ukazującej Jasło w okresie po wyzwoleniu (od 1945 do 1970 roku). Archiwa organizacji liczą sobie ponad pięćset fotografii dokumentujących rozkwit galicyjskiego miasteczka po wojnie.

O ile by mieszkańcy Jasła uważali, że nasze stowarzyszenie działa prawidłowo, że działa dla dobra tego miasta, dla krzewienia kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, o ile mieszkańcy naszego miasta są związani z tym pięknym miastem i chcą nam pomóc to bardzo prosimy o przekazanie 1 procenta podatku. – apeluje Felicja Jałosińska.

Aby przekazać 1% podatku dla Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, w rozliczeniu za ubiegły rok wystarczy podać numer KRS organizacji (0000020568).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE