Informacje

MOPS kontynuuje projekt „Czas na aktywność w mieście Jaśle”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle”, którego celem jest wykształcenie u osób biorących udział w działaniach aktywizujących zawodowo i społecznie odpowiednich postaw w celu przełamywania życiowych trudności. Środki przeznaczone na konkretne przedsięwzięcia wynoszą w 2011 roku 600 tysięcy złotych, z czego większość to dofinansowanie z unijnego budżetu.

Kurs

Na zdjęciu: jeden z kursów przeprowadzonych w ubiegłym roku w ramach projektu „Czas na aktywność w mieście Jaśle.
Fot. © www.mopsjaslo.pl

Miasto Jasło na każdy rok budżetowy objęty projektem składa odrębny wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie realizacji projektu. W bieżącym roku, po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentacji, otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” (poddziałanie „rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”) środki w wysokości do kwoty 537 tysięcy złotych. Pozostałe zobowiązania finansowe w wysokości do kwoty 63 tysięcy złotych zostaną pokryte z dochodów własnych miasta. Radni zabezpieczyli już dzisiaj odpowiednie środki w budżecie Jasła na 2011 rok.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 2008 roku realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w mieście Jaśle”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. – informuje Jolanta Krokowska, inspektor do spraw społecznych w jasielskim magistracie. – Realizacja tego projektu planowana jest do 2013 roku. W tym roku projekt skierowany jest dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym w szczególności: do osób bezrobotnych, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Działania realizowane w ramach projektu nastawione są na podniesienie kwalifikacji tych osób oraz ich kompetencji społeczno-życiowych.

Rekrutacja ogłoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do udziału w tegorocznej edycji programu upływa z dniem 31 marca. Projekt „Czas na aktywność w mieście Jaśle” będzie realizowany za pomocą kontraktów socjalnych, w ramach których zostanie zorganizowanych szereg specjalistycznych kursów (m.in. „sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”, „kosmetyczny z modułem stylizacji paznokci”, „opiekunka dzieci i osób starszych z językiem angielskim”, „florystyka z obsługą kasy fiskalnej”, „technolog robót wykończeniowych”, czy „kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”) oraz Programu Aktywności Lokalnej, w ramach którego opracowano dwa podprogramy: „Nie jesteśmy sami” i „Razem możemy więcej”.

Uczestnicy projektu będą mogli liczyć również na: poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, zajęcia z doradcą zawodowym w celu wypracowania indywidualnych planów działania oraz indywidualną terapię psychologiczną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Kochanowskiego 3, telefon (13) 446 20 06, biurze projektu przy ulicy Śniadeckich 15 lub na oficjalnej stronie internetowej instytucji: www.mopsjaslo.pl.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “MOPS kontynuuje projekt „Czas na aktywność w mieście Jaśle””