Informacje

W lecie jasielski Rynek rozkwitnie ogródkami kawiarnianymi?

Do jasielskiego magistratu można składać wnioski dotyczące organizacji letnich ogródków kawiarnianych w południowej części Rynku.

Mapa lokalizacji ogródków kawiarnianych

Wnioski są przyjmowane w kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (pokój nr 19) przy ulicy Rynek 12. Dokumentacja powinna zawierać: określenie lokalizacji ogródka (wyznaczone granice prezentuje załączona mapa), szczegółowy projekt (opisany i zwymiarowany projekt plastyczny ogródka kawiarnianego obejmujący granice z podaniem zajmowanej przestrzeni; koncepcję ustawienia stolików, parasoli, ogrodzenia oraz innych elementów związanych z funkcjonowaniem ogródka; projekt zagospodarowania ogródka zielenią) oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dotyczące prowadzenia działalności gastronomicznej i sprzedaży artykułów spożywczych). Projekt ogródka kawiarnianego wraz z propozycją wyposażenia wymaga pozytywnej opinii miejskiego architekta.

Na terenie ogródka kawiarnianego zabronione jest: umieszczanie reklam poza znakami logo jego właściciela, ustawiania ogródków w formie kopuły lub namiotu, umieszczanie grilla oraz działalności innych podmiotów gospodarczych.

Zawarcie umowy na udostępnienie Rynku nastąpi w terminie 14 dni od spełnienia wymogów niniejszej procedury przez najemcę. Umowa określa szczegółowo warunki udostępnienia Rynku wraz z naliczeniem opłaty, określonej wg Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr II/66/2010 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 kwietnia 2010 r. – informuje Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Szczegółowe informacje na temat organizacji ogródków kawiarnianych można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle (pokój nr 215), pod numerem telefonu (13) 448 63 42 oraz na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.jaslo.pl (Biuletyn Informacji Publicznej – zakładka „Władze miasta” – Zarządzenia Burmistrza – 2010 – Zarządzenie Nr II/66/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE