Kultura | rozrywka | edukacja

W Nowym Żmigrodzie: spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Z okazji dnia kobiet w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyło się spotkanie z uczestniczkami Klubu Różnych Form z terenu całej gminy. Organizatorem tego spotkania był Gminny Ośrodek Kultury wraz z żmigrodzkim Kołem Gospodyń Wiejskich.

Fot. archiwum GOK w Nowym Żmigrodzie
© Fot. ARCHIWUM GOK W NOWYM ŻMIGRODZIE

Fot. archiwum GOK w Nowym Żmigrodzie

Wśród zaproszonych gości byli: Przewodnicząca Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich Maria Adamska, przedstawicielki filii KRF z Sośnin, Brzezowej, Skalnika, Starego Żmigrodu oraz radny Mateusz Buczyński. Uroczystość uświetnił występ muzyczny uczniów ogniska muzycznego przygotowany przez Tadeusza Źrebca. Szanowne panie w dniu swego święta wysłuchały życzeń oraz otrzymały symbolicznie po tulipanie. Przy skromnym poczęstunku oraz akompaniamencie szanowne panie biesiadowały i śpiewały różnego rodzaju pieśni i piosenki przygotowane przez organizatorów.

W spotkaniu uczestniczyło 30 pań, które uczestniczą w zajęciach KRF.

Jerzy Dębiec

SŁOWA KLUCZOWE