Informacje

7 Kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Corocznie Organizacja wybiera jeden kluczowy problem dotyczący zdrowia, zachęcając do działania ludzi w różnym wieku i z różnych społeczności.

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Celem jest podkreślenie wagi danego zagadnienia dla zachowania zdrowia i podniesienia jakości życia. Światowy Dzień Zdrowia daje społecznościom z całego świata unikatową sposobność integracji na rzecz promowania działań prozdrowotnych.

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony pod hasłem „Antimicrobial Resistance – ODPORNOŚĆ ANTYBIOTYKOWA” – poświęcony problemowi rozprzestrzeniającej się na całym świecie oporności mikroorganizmów na środki farmakologiczne takie jak leki antywirusowe, antybiotyki, leki przeciwmalaryczne.

WHO zwraca szczególną uwagę na problem narastającej antybiotykooporności m.in. poprzez uwrażliwienie opinii publicznej.

Zanim w latach 40-tych ubiegłego wieku odkryto i wprowadzono pierwsze antybiotyki, choroby zakaźne i zakażenia były powszechną przyczyną śmierci. Obecnie nikt nie wyobraża sobie życia bez dostępu do tych leków. WHO alarmuje, że jesteśmy bliscy utraty skuteczności tego nieocenionego zasobu leków z powodu wzrastającej odporności drobnoustrojów na ich działanie. Szacuje się, że w państwach Unii Europejskiej co roku umiera około 25 000 ludzi z powodu infekcji wywołanych bakteriami opornymi na antybiotyki.

Rozwojowi oporności na antybiotyki sprzyja m.in. niewłaściwe stosowanie leków (przyjmowanie niepełnych dawek, przerywanie przepisanej kuracji), brak racjonalnych przesłanek do ich zastosowania (nie wszystkie choroby infekcyjne są na tyle poważne, że wymagają zastosowania antybiotykoterapii). Ponadto leki złej jakości (pochodzące z niepewnych źródeł) lub niewłaściwie dobrane, jak również niewystarczająca kontrola zakażeń, sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się lekooporności.

WHO podkreśla, że używanie i nadużywanie środków przeciwdrobnoustrojowych m.in. w medycynie przez ostatnie 70 lat, spowodowało wzrost różnorodności i częstości występowania drobnoustrojów lekoopornych, co z kolei podwyższyło śmiertelność, przysporzyło cierpień i spowodowało inwalidztwo wielu chorych, a także zwiększyło koszty opieki zdrowotnej. Jeśli zjawisko to będzie dalej bagatelizowane, wiele zakażeń i chorób zakaźnych wymknie się spod kontroli. Należy mieć również świadomość tego, że obecna intensywność światowego handlu i turystyki pozwala na globalne rozprzestrzenianie się opornych drobnoustrojów w czasie liczonym w godzinach.

Antybiotykooporność jest zatem poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

Racjonalne stosowanie antybiotyków może przyczynić się do zahamowania rozwoju bakterii opornych i zachowania skuteczności stosowania antybiotyków dla przyszłych pokoleń!

(PSSE w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE