Informacje

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Logo kampanii

Dzisiaj (1 kwietnia) rusza ogólnopolska kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Na terenie miasta Jasła kampania będzie prowadzona we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach. W jej ramach placówki oświatowe będą organizować szereg konkurów oraz akcji edukacyjnych.

Kampania, która realizowana jest od 2002 r., podejmuje problem profilaktyki uzależnień. Jednym z najważniejszych celów kampanii jest promowanie postaw zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, które mają być alternatywą wobec patologii społecznych takich jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków i dopalaczy oraz przemocy. Rozpoczynająca się kampania ma ukierunkować działania dzieci i młodzieży na otwartość na innych, udzielanie pomocy i szukanie swojego miejsca wśród ludzi.

Działania edukacyjne i profilaktyczne jasielskiej kampanii finansowane są ze środków pochodzących za opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za działania prowadzone w placówkach oświatowych odpowiadają wyznaczeni szkolni koordynatorzy.

Ogólnopolską kampanię wspierają liczne instytucję i organizację w tym Komendant Główny Policji, Stowarzyszenie ALUMNI, czy też Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE