Informacje

W Błażkowej zostanie dokończona budowa „środkowego” mostu

Już we wrześniu bieżącego roku kierowcy będą korzystali z nowego mostu na rzece Iźwince w miejscowości Błażkowa. Inwestycja zakończy tym samym modernizację układu komunikacyjnego na drodze powiatowej łączącej bezpośrednio gminę Brzyska z sąsiadującym powiatem dębickim i dalej w kierunku Tarnowa.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Dotychczasowy drewniany most w Błażkowej. Po zakończeniu inwestycji zostanie rozebrany.
© Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Błażkowa jest wyjątkową miejscowością na mapie komunikacyjnej powiatu jasielskiego. Na drodze powiatowej oznaczonej numerem 1313 znajdują się aż trzy obiekty mostowe. Generalną przebudowę dwóch z nich, przy partycypacji finansowej samorządu powiatowego i gminy Brzyska, udało się wykonać w latach wcześniejszych. W ubiegłym roku, dzięki pomocy wojska, udało się wykonać pierwszy etap budowy „środkowego” mostu.

Wojsko zamontowało podpory, stworzyło podstawy pod ten most. – podkreśla Rafał Papciak, wójt gminy Brzyska.

Pozostałe prace przy budowie obiektu, prowadzone już przez cywilne podmioty, miały ruszyć jeszcze w ubiegłym roku, ale przeszkodziła powódź i nieprzewidziane z tego tytułu wydatki poniesione z budżetu powiatu jasielskiego.

Wtedy większość środków powiatu jasielskiego poszła na usuwanie skutków klęski żywiołowej, która nawiedziła nas w zeszłym roku. Zostały zrobione solidne podstawy, natomiast w tym roku jest już rozstrzygnięty przetarg. Wiemy, że do 31 sierpnia ma powstać ostatnia część mostu, czyli część jezdna. Stary most zostanie rozebrany. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni z tego. Zwłaszcza mieszkańcy gminy Brzyska, a konkretnie miejscowości Błażkowa. Jest to most tzw. „środkowy”. Myślę, że od września będziemy mogli jeździć nowym mostem, który niewątpliwie usprawni komunikację na drodze powiatowej. – powiedział Rafał Papciak.

Pod koniec ubiegłego roku nie doszedł do skutku przetarg nieograniczony. Przedsiębiorstwo, które stanęło wówczas do konkursu, zaproponowało cenę wyższą niż kwota, którą planowano wydatkować na tą inwestycję. Teraz sytuacja była znacznie bardziej komfortowa. Do przetargu na budowę mostu w Błażkowej zgłosiło się aż jedenastu oferentów. Wygrała oferta Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Cena, jaką zaproponowano, wyniosła 560 496,78 złotych.

Z uwagi na to, że jest wiosna, przedsiębiorcy są „głodni” pracy to jesteśmy zadowoleni z przetargu. Dużo niższa kwota została wylicytowana, niż zakładano. Zostanie jeszcze na jakąś inną inwestycję czy remont. Inwestycja poszła około 350 tysięcy taniej niż zakładaliśmy. Jest to skomunikowanie gminy Brzyska z Jasłem, jak też możemy mówić o skomunikowaniu z powiatami dalszymi, czyli dębickim i tarnowskim. – podkreśla Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Adam Kmiecik

Mówi Adam Kmiecik,
starosta jasielski:

Starosta podkreślił, że inwestycja zostanie sfinansowana po części również z budżetu gminy Brzyska.

Podjęliśmy uchwałę na sesji budżetowej 22 lutego o przekazaniu 350 tysięcy złotych w tym roku na dokończenie budowy mostu „środkowego”. Rok wcześniej gmina Brzyska na ten most przeznaczyła 143 700 złotych. – powiedział Rafał Papciak.

Nowy most w Błażkowej będzie obiektem jednoprzęsłowym, zlokalizowanym na prostym odcinku drogi powiatowej relacji Jasło-Błażkowa. Długość projektowanego przejazdu przez potok Iźwinka wynosi 16 metrów, zaś szerokość użytkowa będzie wynosiła 7,75 metrów (w tym: jezdnia 6 metrów, chodnik 1,25 metra i opaska bezpieczeństwa 2×050 metra). Przewidziana nośność mostu będzie wynosić 40 ton. Do obiektu zaprojektowano również dojazdy o nawierzchni bitumicznej.

Niewątpliwie usprawni komunikację w kierunku na Tarnów. Jest alternatywną drogą do krajowej „73”. Mieliśmy tego przykład, gdy było czynne osuwisko w Bukowej. Większość komunikacji autobusowej jeździła po moście, który był w tragicznym stanie. Sami widzieliśmy, że ten most się trzymał w zimie dzięki niskim temperaturom, a teraz trzyma się dzięki słowu honoru. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej ta sytuacja zostanie naprawiona. Na pewno dla gminy będzie to duża szansa. Większość turystów jadących samochodami osobowymi będzie wybierała tą trasę alternatywną. Mam informację, że starostwo w Dębicy przeznaczyło bardzo duże środki na remont drogi powiatowej Jodłowa-Dębowa. To niewątpliwie usprawni ruch i będzie można w Bielowach skręcić z drogi krajowej i przejechać przez Jodłową kierując się na gminę Brzyska. – mówi Rafał Papciak.

Rafał Papciak

Mówi Rafał Papciak,
wójt gminy Brzyska:

Po oddaniu inwestycji do użytkowania dotychczasowy drewniany most, który służył mieszkańcom Błażkowej przez wiele lat, zostanie rozebrany.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W Błażkowej zostanie dokończona budowa „środkowego” mostu”

  1. No w końcu.Brawa że się udało.Choć dziur w powiatówkach to nie łatają